fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpis aktualizujący może być kosztem, gdy sprawa jest u komornika

Firma utworzyła odpis aktualizujący po prawomocnym orzeczeniu sądu i skierowaniu wierzytelności na drogę postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odpis może być kosztem uzyskania przychodów pod warunkiem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Jak to udokumentować: czy musi być ksero zawiadomienia o wszczęciu egzekucji od komornika, czy też wystarczy potwierdzenie z poczty otrzymania przez komornika naszego pisma?
Przedsiębiorcy mogą dokumentować skierowanie wierzytelności na drogę postępowania egzekucyjnego w dowolny, wiarygodny sposób. Wystarczające jest, przykładowo, potwierdzenie odbioru listu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji otrzymane z poczty.Przypomnijmy, że odpisy aktualizujące mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT). Przepis ten mówi, że kosztem są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej ich części, która była uprzednio zaliczona (na podstawie art. 14 ustawy o PIT) do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 23 ust. 3. W tym wypadku nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną m.in. wtedy, gdy została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.Przepisy nie określają wymaganych dokument...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA