fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Usunięcie kary porządkowej z akt osobowych

W lutym 2008 r. zatrudniony został ukarany przez pracodawcę karą porządkową upomnienia z powodu notorycznego spóźniania się. Informacja o tym znalazła się w jego aktach osobowych. Teraz chce on zmienić pracę i obawia się, że to mu zaszkodzi. Kiedy i w jakich okolicznościach ta informacja może zostać z akt usunięta? – pyta czytelnik.
Kodeks pracy przewiduje trzy kary porządkowe: upomnienie, naganę oraz karę pieniężną. Z art. 113 § 1 k.p. wynika, iż karę porządkową uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych zatrudnionego po roku nienagannej pracy. Oznacza to, że z mocy samego prawa pracodawca ma obowiązek usunięcia złożonego dokumentu z akt danej osoby. Zainteresowany nie musi nic robić w tym zakresie, wystarczy, by czekał na upływ czasu.Ustawodawca nie zdefiniował jednak, co należy rozumieć przez „rok nienagannej pracy”. Sformułowanie to może oznaczać okres, w którym na pracownika nie została nałożona kolejna kara porządkowa. Ale może być również interpretowane jako prawidłowe wykonywanie przez daną osobę pracy umówionej z pracodawcą przez rok po zastosowaniu wobec niego kary porządkowej.Moim zdaniem wątpliwość tę należy rozstrzygnąć na korzyść pierwszej interpretacji. Czyli przez rok nienagannej pracy powinno się rozumieć 12 miesię...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA