fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zastaw rejestrowy: dokument urzędowy tylko na papierze

Rzeczpospolita
Osłabienie znaczenia prawnego zaświadczeń i odpisów wydawanych drogą elektroniczną jest niesłuszne – dowodzi doktor nauk prawnych, radca prawny ze Związku Banków Polskich
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (druk sejmowy nr 219) usuwa najpoważniejsze bariery utrudniające pełne wykorzystanie zastawu rejestrowego i ma szansę przyczynić się do tego, by zastaw ten stał się zabezpieczeniem znacznie częściej wykorzystywanym w obrocie gospodarczym.Nie dotyczy to niestety projektowanego przepisu art. 42 ust. 2a w związku z ust. 3, niezwykle istotnego dla usprawnienia całego obrotu gospodarczego. Otóż wskazane przepisy wprowadzają możliwość udzielania informacji oraz wydawania odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów drogą elektroniczną, nie przyznają im jednak mocy dokumentów urzędowych. Zgodnie bowiem z ust. 3 odpisy i zaświadczenia wydawane przez centralną informację o zastawach mają moc dokumentów urzędowych wydawanych przez sąd, jeśli mają formę papierową.Osłabienie znaczenia prawnego zaświadczeń i odpisów wydanych w trybie 42 ust 2a zaprzecza podstawowemu celowi wprowadzeni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA