fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 93 z 30 maja 2008

Ustawy (poz. 581 – 586):
- z 11 kwietnia o ratyfikacji konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie 19 czerwca 1997 r.; wejdzie w życie 14 czerwca,
- trzy z 11 kwietnia i jedna z 25 kwietnia o zmianie ustawy:
– o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia; 14 czerwca,społecznego w razie choroby i macierzyństwa
– prawo atomowe; 25 grudnia, lecz niektóre przepisy: 14 czerwca, 31 lipca i 31 sierpnia tego roku,
– o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; 14 czerwca,
– o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 14 czerwca,
- z 9 maja zmieniająca ustawę – Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw; 30 czerwca.
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 587) z 28 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej; 30 maja.
Rozporządzenia ministrów (poz. 588 – 596):
- finansów, z 15 i 19 maja, w sprawie:
– informacji podatkowych (zmiana); 1 lipca,
– dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego; 14 czerwca,
- pracy i polityki społecznej z 29 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych; 30 maja,
- rolnictwa i rozwoju wsi, cztery z 8 maja oraz z 28 i 29 maja, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium RP i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophtora ramorum,
– wprowadzania na terytorium RP skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L,
– wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii,
– zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus; wszystkie 30 maja,
– znakowania środków spożywczych; 31 maja, a niektóre przepisy 1 lipca,
– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 30 maja.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (poz. 597) z 20 maja (SK 9/07) o zgodności z ustawą § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Zobacz treść Dz.U. nr 93
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA