Monopolista na polu minowym

Rzeczpospolita
Każde działanie przedsiębiorcy monopolisty musi być oceniane równocześnie pod kątem jego zgodności z regułami konkurencji – pisze Aleksander Stawicki, radca prawny, wspólnik kierujący zespołem prawa konkurencji w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr
Data 10 kwietnia 2008 r. ma szansę zapisać się na trwałe w historii rozwoju prawa konkurencji. W tym bowiem dniu Sąd Pierwszej Instancji (SPI) wydał orzeczenie w sprawie Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji Europejskiej (T-271/03). Jeżeli orzeczenie utrzyma się w mocy, to niewątpliwie będzie miało fundamentalne znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców posiadających pozycję dominującą na rynku, w tym w szczególności dla działających na rynkach regulowanych.Orzeczenie to znacząco wpłynie na filozofię postrzegania relacji między prawem konkurencji a regulacjami sektorowymi, takimi jak prawo telekomunikacyjne czy energetyczne (zmiana następuje przynajmniej w wymiarze wspólnotowym, wzajemne relacje przepisów krajowych wymagałyby odrębnej analizy). W nieco szerszej perspektywie znacząco ogranicza ono podmiotom posiadającym silną pozycję rynkową (pozycję dominującą) możliwość powoływania się na ingerencję władzy państwowej (w osobie regulatora) w prowadzoną polityk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL