Skarbówka musi wiedzieć o zmianach

Osoby, które zmieniły nazwisko lub dowód osobisty, muszą w ciągu 30 dni poinformować o tym urząd skarbowy. Inaczej fiskus może ich ukarać grzywną nawet do 2252 złotych
Obowiązki wobec fiskusa precyzyjnie określa ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DzU z 2004 r., nr 269, poz. 2681 ze zm.). Zgodnie z jej art. 9 podatnicy mają obowiązek aktualizować dane osobowe, które wcześniej podali do urzędu skarbowego. Wystarczy więc złożyć NIP-3, a jeśli jest się osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to NIP-1. Mamy na to 30 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, czyli np. od odebrania nowego dowodu osobistego, zmiany nazwiska czy adresu. Jeszcze mniej, bo tylko 14 dni mają na uaktualnienie swoich danych osoby prowadzące własny biznes, które są podatnikami VAT.Jakie dane mamy obowiązek aktualizować? Wszystkie, które wcześniej podaliśmy w urzędzie, a więc dotyczące numeru ewidencyjnego PESEL, nazwiska i imienia, imion rodziców, daty i miejsca urodzenia, płci, a także rodzaju dokumentu stwierdzającego tożsamość, serii i numeru dowodu osobistego czy obywatelstwa. Musimy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL