VAT odliczamy, nawet jeśli kontrahent popełni błąd

Spółka mogła odliczyć VAT z faktur dokumentujących czynności nieopodatkowane lub zwolnione, jeśli zapłaciła wykazany na nich podatek. Przepis rozporządzenia był bowiem niezgodny z konstytucją
Zdecydował tak WSA w Rzeszowie w wyroku z 13 marca 2008 r. (I SA/Rz 933/07).Spółka z o.o. podpisała z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę na świadczenie usług. Organy podatkowe obu instancji (zarówno urząd, jak i izba skarbowa) przyjęły, że jest to umowa podobna do kontraktu menedżerskiego. Przychody z niej są zatem przychodami z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. § 67 ust. 1 pkt 15 obowiązującego wtedy rozporządzenia w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT oraz o podatku akcyzowym (dalej rozporządzenie z 2002 r.) zwalniał te przychody z VAT. Z kolei art. 33 ust. 1 ustawy o VAT z 1993 r. określał obowiązek zapłaty podatku przez wystawcę faktury, nawet gdy sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym lub korzystała ze zwolnienia.W tej sytuacji organy podatkowe uznały, że spółka nie miała prawa do obniżenia podatku należnego, bo § 48 ust. 4 ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL