Spóźnione ujawnienie wartości firmy nie pozbawia prawa do amortyzacji

Przedsiębiorca, który w odpowiednim momencie nie zaczął naliczać odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych, nie traci prawa do ich amortyzacji. Może ją rozpocząć po wykryciu błędu
Zrobi to na zasadach przewidzianych dla ujawnionych środków trwałych.Przepisy o amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w wielu sytuacjach odwołują się do regulacji dotyczących środków trwałych. Niestety, w niektórych przypadkach jest to niejednoznaczne. Przykładem są rozwiązania dotyczące składników majątku, które z opóźnieniem zostały wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Chodzi o art. 16d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT). Zgodnie z tym przepisem składniki majątku, o których mowa w art. 16a – 16c ustawy o CIT (są tam wymienione zarówno środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne), wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Z kolei ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL