Izba nie może pogorszyć sytuacji odwołującego się

Złożyłem odwołanie od decyzji urzędu skarbowego. Zastanawiam się jednak, czy izba może zmienić decyzję urzędu na moją niekorzyść?
Nie Art. 234 ordynacji podatkowej mówi, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. Izba skarbowa nie może zatem zmienić rozstrzygnięcia zawartego w decyzji urzędu skarbowego na niekorzyść odwołującego się czytelnika, chyba że pojawią się dwie wspomniane przyczyny.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL