Przymiarka do likwidacji zakładów pracy chronionej

Wsparcie zatrudnienia ma polegać nie tylko na dofinansowaniu płacy, ale też na zapewnianiu pomocy w zakładzie. Z przepisów powinno zniknąć pojęcie niezdolności do pracy
Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą niepełnosprawnym przygotowały „Rekomendacje do polityki społecznej państwa dotyczącej osób niepełnosprawnych”.Zawierają m.in. propozycję zlikwidowania zakładów pracy chronionej. – Europa idzie w kierunku zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku – wyjaśnia Magdalena Kowalska z fundacji TUS, współautorka rekomendacji. Pracodawcom należy pomagać, dofinansowując wynagrodzenia. Wspierać trzeba też niepełnosprawnego, gdy podejmuje pracę. Mógłby on bezpośrednio z PFRON otrzymywać część swojej płacy, przez co pracodawca ponosiłby mniejsze koszty, a jednocześnie unikałby procedur ubiegania się o refundacje.W ustawie o rehabilitacji powinno się ponadto wprowadzić jasny zapis mówiący o specjalnych potrzebach dotyczących wyposażenia stanowiska pracy.Proponuje się też rozwijanie tzw. zatrudnienia wspomaganego. Chodzi o angażowanie osób najbardziej upośledzonych, ale z zapewnieniem im pomocy as...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL