fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lokaty i inwestycje

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych, kwiecień 2015 r.

Bloomberg
Tylko 2,5 proc. w pierwszym roku zapewnią dziesięciolatki kupione w PKO BP w kwietniu.

Do końca marca sprzedawane są papiery z oprocentowaniem o 0,5 pkt proc. wyższym. Zmaleją też odsetki od trzylatek i czterolatek.

Można się było tego spodziewać. Ministerstwo Finansów obniżyło oprocentowanie większości typów obligacji skarbowych sprzedawanych indywidualnym klientom w sieci PKO BP. Uzasadniło to koniecznością dostosowania stawek do obniżki stóp procentowych, jaka nastąpiła w marcu tego roku.

Zatem do końca marca można kupować papiery skarbowe na nieco lepszych warunkach niż zostaną zaproponowane w kwietniu. Oprocentowanie obligacji trzyletnich od 1 kwietnia będzie wynosiło 2,1 proc. w skali roku (w przypadku emisji marcowej jest to 2,4 proc.). Stawka ta będzie obowiązywała w pierwszym półrocznym okresie. Potem zostanie ponownie przeliczona na podstawie WIBOR 6M.

Jeśli chodzi o czterolatki, w kwietniu będziemy mogli liczyć na 2,3 proc. (w marcu 2,6 proc.), natomiast odsetki od kwietniowej emisji dziesięciolatek wyniosą 2,5 proc. w skali roku (w marcu 3 proc.). W przypadku tych dwóch rodzajów papierów oprocentowanie zmienia się co 12 miesięcy. Jest ustalane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży wynoszącej 1,25 pkt proc. dla czterolatek i 1,5 pkt proc. dla dziesięciolatek. Taka konstrukcja powoduje, że inwestor zawsze zarobi realnie, bo odsetki będą wyższe od inflacji. A co w takiej sytuacji, jak obecnie, kiedy mamy deflację? Gdy stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jest ujemna, przy wyliczaniu oprocentowania w kolejnych rocznych okresach w miejsce ujemnej stopy inflacji wstawiane jest zero. Zatem odsetki od obligacji (brutto, bez odjęcia podatku od zysków kapitałowych) będą wtedy równe marży.

W kwietniu tylko dwulatki zachowają stawkę obowiązującą również w marcu. Ich oprocentowanie wciąż będzie wynosić 2 proc. w skali roku i nie zmieni aż do wykupu papierów.

Malejące odsetki skłoniły resort finansów do obniżenia opłaty pobieranej przy przedterminowym wykupie papierów (jest to sposób na wycofanie się z inwestycji, całkowite lub częściowe). Składając taką dyspozycję w PKO BP, dotyczącą obligacji dwu-, trzy- i czteroletnich, zapłacimy 70 groszy zamiast 1 zł od każdego papieru (wyemitowanego w kwietniu). W przypadku dziesięciolatek nasza należność zostanie pomniejszona o 2 zł od sztuki (tutaj zmian nie ma). Gdyby naliczone odsetki okazały się mniejsze od opłaty, bank zainkasuje tylko odsetki.

Przypomnijmy, że wszystkie rodzaje obligacji oszczędnościowych mogą służyć do gromadzenia kapitału na emeryturę. Zatem można je deponować na rachunku IKE-Obligacje, co uprawnia do skorzystania w przyszłości ze zwolnienia podatkowego (chodzi o 19-proc. podatek od zysków kapitałowych).

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA