fbTrack

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 15 czerwca 2007 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (BPM-079-JKM/07)

W związku z pytaniem DOBREJ FIRMY: czy wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych i czy można na ich podstawie starać się o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS, należałoby najpierw wyjaśnić, jakie wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych autor miał na myśli. Prawdopodobnie chodzi o wyroki sądu wydane w postępowaniu odwoławczym od:- orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (art. 6c ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych),- decyzji organu rentowego w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości (art. 118 ust. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W pierwszym wypadku, jeśli sąd - rozpatrując odwołanie od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - or...
Źródło: ROL

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL