fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Redukcja portfela i składka spadła

Uniqa zredukowała portfel życiowy ze składką jednorazową. Efekt – wartość zebranej składki wyniosła 1,3 mld zł, co oznacza trzynastoprocentowy spadek rok do roku.

Mimo to zysk brutto obu spółek firmy w Polsce wzrósł aż o 94 proc. i wyniósł 33,5 mln zł po czterech kwartałach 2014 roku.

Uniqa zaznaczyła w komunikacie o wynikach, że sprzedaż w najbardziej rentownych liniach produktowych zwiększyła spółka majątkowa firmy, co poprawiło wynik finansowy. Zysk brutto wyniósł 28,607 mln zł (I-XII 2013: 14,874 mln zł), a wynik finansowy netto 21,624 mln zł (I-XII 2013: 9,227 mln zł).

Andrzej Jarczyk, prezes Uniqa Polska zaznaczył w informacji o wynikach, że zysk spółki majątkowej był 2-krotnie wyższy niż rok wcześniej i osiągnął najwyższą wartość w historii. Jak dodał, oprócz wzrostu w najbardziej rentownych produktach, do poprawy wyniku przyczyniła się zmiana struktury portfela oraz racjonalna polityka cenowa. Nie bez znaczenia było również aktywne zarządzanie kosztami przy spadku przypisu składki. Łączny poziom kosztów akwizycji i administracji był w roku 2014 o 5,9 proc. niższy niż rok wcześnie. Pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych spółka zwiększyła w 2014 roku przychody z działalności lokacyjnej.

Uniqa TU zebrała 1077,846 mln zł składki przypisanej brutto (I-XII 2013: 1117,820 mln zł). Zanotowała spadek składki na poziomie 3,6 proc., który wynikał głównie ze spadku składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Przypis z ubezpieczeń komunikacyjnych zmniejszył się bowiem o 10 proc. Dla porównania - w ubezpieczeniach majątkowych, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych spółka zanotowała wzrost o 3,2 proc. Niższa składka z ubezpieczeń komunikacyjnych to efekt konserwatywnej polityki cenowej i oceny ryzyka. Dzięki regularnej optymalizacji taryf oraz eliminacji z portfela ryzyk o najwyższej szkodowości poprawił się wynik finansowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, co miało istotne znaczenie dla poprawy wyniku w skali całej spółki.

Jarczyk wyjaśnił, że w ubezpieczeniach komunikacyjnych rok 2014 był  rokiem trudnym. Wojna cenowa na rynku doprowadziła – jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego - do zmniejszenia rynku w OC o 4,65 proc., a w AC o 1,17 proc. Strategia firmy zakładała nie uczestniczenie w wojnie cenowej i koncentrację na poprawie atrakcyjności oferty ubezpieczeń komunikacyjnych. - Uruchomiliśmy moduł Komunikacja 2.0 w Portalu Obsługi Sprzedaży, który umożliwia wyliczenie składki na podstawie dwóch danych - zaznaczył Jarczyk. - Wdrożyliśmy innowacyjne ubezpieczenie kosztów rehabilitacji dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, uatrakcyjniliśmy warunki ubezpieczeń assistance i NW oferowanych jako uzupełnienie oferty komunikacyjnej. Wprowadziliśmy opcję ochrony zniżek w ubezpieczeniu Auto Casco – wylicza szef Uniqa w Polsce.

1 czerwca 2014 roku firma wprowadziła dla posiadaczy polis komunikacyjnych OC możliwość skorzystania z Bezpośredniej Likwidacji Szkody. W roku 2014 uruchomiona została sprzedaż ubezpieczeń dealerskich w ramach podpisanej umowy z grupą VW oraz sprzedaż pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach umowy z Getin Leasing. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu ulega systematycznemu zmniejszeniu – za rok 2014 wyniósł 46,8 proc. (w porównaniu z 50,3 proc. w roku 2013 i 55,2 proc. w 2012 roku).

Kolejny rok rósł portfel ubezpieczeń korporacyjnych, czego efektem jest wzrost składki na poziomie 13 proc. w ubezpieczeniach od ognia.

Jarczyk uznał, że rosnącą pozycję firmy w ubezpieczeniach korporacyjnych potwierdza wzrost liczby klientów oraz wygrana w kolejnych przetargach, m.in. na ubezpieczenie bloków energetycznych w Elektrowniach Jaworzno oraz Turów.

W sektorze detalicznym największe wzrosty zostały osiągnięte w ubezpieczeniach mieszkań, gdzie składka wzrosła o 13,5 proc.

- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami dużym sukcesem okazał się wprowadzony w lutym 2014 r. nowy produkt mieszkaniowy Twój DOM Plus, oparty na regule all risk, z bogatą paletą ryzyk dodatkowych, w którym agent sam może określać zakres ubezpieczenia. Został on wyróżniony Laurem Konsumenta. Systematycznie rozwijany jest  portfel ubezpieczeń mieszkań skierowanych do członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – mówi Andrzej Jarczyk.

Jak dodaje, Uniqa utrzymała pozycję lidera w ubezpieczeniach dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Mimo rosnącej konkurencji spółka zwiększyła liczbę klientów.

Rosnąca rentowność działalności Uniqa TU przyczynia się do dalszego wzmocnienia wskaźników bezpieczeństwa. Na dzień 31 grudnia 2014 roku spółka spełnia wszystkie ustawowe wymogi bezpieczeństwa - margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką 154 mln zł, a rezerwy techniczne z nadwyżką 267 mln zł.

W ubezpieczeniach życiowych – jak donosi spółka - miniony rok okazał się wyjątkowy - osiągnęła ona najlepszy wyniki finansowy w dotychczasowej działalności. Zysk finansowy brutto Uniqa TU na Życie za 2014 rok wyniósł 4,881 mln zł (I-XII 2013: 2,390 mln zł), a zysk netto 3,9 mln zł (I-XIII 2013: 1,799 mln zł).

Jarczyk komentuje, że dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną, ścisła kontrola  kosztów oraz optymalizacja procesów biznesowych przyczyniły się do osiągnięcia wyższego niż w poprzednich latach wyniku finansowego.

Spółka życiowa w 2014 roku dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną przy redukcji poziomu składki z produktów ze składką jednorazową. Łączna wartość składki przypisanej w 2014 roku wyniosła 228,4 mln zł (I-XII 2013: 391,108 mln zł).

Prezes wyjaśnił, że na spadek przypisu w ubezpieczeniach życiowych największy wpływ miało ograniczenie sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń na życie, czyli tzw. polisolokat oraz spadające zainteresowanie klientów ubezpieczeniami na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W Uniqa TUnaŻ składka regularna wzrosła w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 o 17,9 proc., do poziomu 110,4 mln zł, co jest wynikiem znacznie lepszym od wzrostu rynku, który wyniósł ok. 3 proc. W zasadzie wszystkie istotne produkty ze składką regularną oferowane przez spółkę zanotowały w 2014 roku dynamiczne wzrosty sprzedaży. Najszybciej rósł przypis z ubezpieczeń typu unit-linked, gdzie wskaźnik wzrostu wyniósł 58 proc. Kolejny rok z rzędu rósł też portfel ubezpieczeń grupowych, dla których składka przypisana wzrosła o 11 proc. Podobne tempo wzrostu notują ubezpieczenia terminowe. W strukturze portfela ubezpieczeń ze składką regularną dominowały ubezpieczenia grupowe, których udział w portfelu na koniec 2014 roku wyniósł 54 proc.

- W 2014 roku liczba osób objętych ubezpieczeniem grupowym na życie przekroczyła 100 tys. – podkreśla Jarczyk.

Wartość składki przypisanej jednorazowej w 2014 roku wyniosła 118 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Uniqa TU na Życie spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 20 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosi 38 mln zł, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką wynoszącą 47 mln zł.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA