fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kiedy powstaje obowiązek pobrania ?przez bank zryczałtowanego podatku dochodowego ?od przekazywanych klientom świadczeń

www.sxc.hu
Obowiązek pobrania przez bank zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych klientom świadczeń powstaje w momencie ich wydania lub udostępnienia, nawet jeśli będą one realizowane w związku z promocjami organizowanymi przed 1 stycznia 2015 r.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2015 r. (IBPBII/1/415-987/14/BD).

Bank zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Planował zorganizować dla swoich klientów promocje, w ramach których przekazywałby im świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT, czyli świadczenia związane z organizowanymi przez niego promocjami. Bank zamierzał przekazywać świadczenia zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcom), jak i osobom fizycznym, które takiej działalności nie prowadziły.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miały mieć możliwość skorzystania z promocji, tylko gdy zakupiły inne usługi od banku, skierowane wyłącznie do przedsiębiorców. Przykłady takich produktów to m.in. rachunek bankowy, karta debetowa lub kredytowa dołączona do rachunku czy kredyt zaciągnięty na potrzeby działalności gospodarczej.

Wnioskodawca chciał rozpocząć tę akcję promocyjną jeszcze przed wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przed 1 stycznia 2015 r. – miała ona trwać na przełomie 2014 i 2015 r. Przedmiot promocji miał jednak zostać udostępniony klientom dopiero po wejściu w życie ustawy nowelizującej, a więc po 31 grudnia 2014 r.

Bank stał na stanowisku, że świadczenia na rzecz klientów powinny podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT, tj. według 19-proc. zryczałtowanej stawki, niezależnie od momentu rozpoczęcia promocji, z którą wiązało się to świadczenie. W związku z tym na banku – jako płatniku – ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku od tych świadczeń.

Izba skarbowa uznała to stanowisko za prawidłowe.

Komentarz eksperta

Dawid Widzyk, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole Human Capital

Nie każda promocja organizowana przez banki kwalifikuje się do nowo przyjętych przepisów ustawy o PIT dotyczących tzw. cashbacków. Uchwalone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., obejmują literalnie „świadczenia otrzymane od banków", ale nie sprzedaż premiową.

Co jednak ciekawe, we wniosku o interpretację bank nie próbował argumentować zastosowania zasad opodatkowania przewidzianych dla sprzedaży premiowej. Celem banku było natomiast potwierdzenie, że do wprowadzonej promocji powinien stosować nowe zasady i opodatkowanie według 19-proc. zryczałtowanej stawki. Bank zamierzał najpewniej potwierdzić brak konieczności spełniania uciążliwych obowiązków związanych z wystawianiem informacji podatkowych dla poszczególnych uczestników promocji. Trzeba przy tym podkreślić, że w przypadku cashbacków należny podatek zryczałtowany wykazywany jest zbiorczo we właściwej deklaracji rocznej.

Ciekawym elementem wydanej interpretacji jest argumentacja wnioskodawcy dotycząca obowiązywania nowych przepisów ustawy o PIT do promocji rozpoczętej przed początkiem roku 2015. Bank wskazał, że jego zdaniem do zdarzeń powstałych po wejściu w życie nowelizacji mają zastosowanie jej przepisy, ponieważ w przypadku braku przepisów przejściowych uchyla ona automatycznie wcześniejsze normy. Zasadę tę potwierdzała, zdaniem wnioskodawcy, argumentacja zawarta w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 stycznia 2010 r. (II GSK 266/09), zgodnie z którą od chwili wejścia w życie nowych norm prawnych należy je stosować do stosunków prawnych danego rodzaju niezależnie od tego, czy dopiero powstaną, czy powstały przed wejściem w życie nowego prawa, lecz trwają w czasie wprowadzania zmian w przepisach. W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy organ podatkowy podkreślił, że zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o PIT momentem powstania przychodu dla klientów banku będzie moment (dzień), w którym bank faktycznie udostępni przedmiot promocji, czyli przekaże klientom promocyjne świadczenie. W analizowanym przypadku nie będzie to zatem moment rozpoczęcia promocji. Tym samym organ podatkowy potwierdził argumentację wnioskodawcy o zastosowaniu nowych przepisów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA