fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Mediacja a kasa fiskalna

Fotorzepa/Michał Walczak
Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi mediacji. Mediacje te polegają na rozwiązywaniu konfliktów między przedsiębiorcami a osobami fizycznymi.

Mediacje w PKD są grupowane jako „działalność prawnicza" i sklasyfikowane pod nr 69.10.Z. Ani z zawodu, ani z wykształcenia podatniczka nie jest prawnikiem. Nigdy nie zajmowała się usługami prawnymi ani doradczymi. Do końca 2014 r. nie przekroczyła limitu obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który obligowałby ją do stosowania kasy fiskalnej. Czy świadcząc usługę mediacji, nadal może korzystać ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej?

Tak.

Świadczenie usług w zakresie prowadzenia mediacji w celu rozwiązywania konfliktów między osobami fizycznymi i firmami jest wyłączone z obligatoryjnego prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Wszystko dlatego, że podatniczka nie świadczy usług prawniczych ani usług doradztwa.

Jeśli podatniczka kontynuuje w 2015 r. świadczenie usług mediacji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, to świadczenie tych usług jest nadal zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Trzeba tylko pamiętać, że zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatniczka przekroczy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Potwierdza to również Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 27 lutego 2015 r. (IBPP3/443-1497/14/EJ).

—Tomasz Ciechanowski – młodszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego BDO

Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA