Deklaracja CIT-8 krok po kroku

www.sxc.hu
Każdy podatnik CIT po zakończonym roku podatkowym staje przed koniecznością przygotowania rocznego zeznania podatkowego CIT-8. Pierwszy i zasadniczy etap jego przygotowania obejmuje ustalenie podstawy opodatkowania. Punktem wyjścia kalkulacji jest wynik finansowy brutto.

Ze względu na rozbieżności pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami podatkowymi podatnik musi zidentyfikować różnice w odniesieniu do konkretnych zdarzeń gospodarczych, które są inaczej prezentowane w rozliczeniu podatkowym, a inaczej w księgach rachunkowych.

Tym samym w celu skalkulowania dochodu podatkowego zarówno przychody, jak i koszty księgowe należy skorygować co do zasady o:

a) różnice wynikające z innego kwalifikowania momentu powstania przychodów i kosztów dla celów księgowych i podatkowych,

b) przychody i koszty nieuznawane za podatkowe na podstawie ustawy o CIT oraz

c) otrzymane świadczenia nieodpłatne.

Ustalony dochód podatkowy (będący nadwyżką przychodów podatkowych nad kosztami podatkowymi) podatnik ma prawo, zgodnie z przepisami podatkowymi, pomniejszyć m.in. o dochody zwolnione z opodatkowania, darowizny, wydatki poniesione na nabycie nowych technologii oraz straty z lat poprzednich. Natomiast jeśli w danym roku podatkowym utracił ...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL