fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Pomoc społeczna: bite dziecko nie pomoże seniorowi

www.sxc.hu
Córka nie będzie płacić za pobyt w domu pomocy rodzica, który w przeszłości nie wywiązywał się z obowiązków.

Nawet jeśli rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich albo nigdy nie płacił alimentów, a na starość trafił do domu pomocy społecznej (DPS), znaczną część kosztów jego pobytu w placówce pokrywa dziecko. Posłowie z podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej zamierzają to zmienić.

– Chcemy do ustawy o pomocy społecznej dodać przepis, który uwolni dzieci w takich szczególnych sytuacjach od ponoszenia kosztów – mówi posłanka Magdalena Kochan. I dodaje, że w projekcie nowelizacji znajdzie się taki sam przepis jak w art. 1441 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

– Sytuacja, w której ofiara musi utrzymywać swojego oprawcę, jest niedopuszczalna. Sprawcy wieloletniej przemocy wobec swoich dzieci, niezależnie od odebrania praw rodzicielskich, nie powinni korzystać z obowiązku alimentacyjnego – mówi Paweł Kubicki z Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH. Uważa, że pracownik ośrodka pomocy społecznej powinien mieć jasność co do tego, czy dziecko musi ponosić koszty pobytu rodzica w DPS.

– Planowany przepis znajdzie zastosowanie w postępowaniu administracyjnym. Teraz z obowiązków alimentacyjnych zwolnić może jedynie sąd rodzinny – mówi Kochan.

W grę wchodzą wysokie sumy. Pobyt w publicznym domu pomocy społecznej to koszt od 2,5 tys. zł do nawet 3,5 tys. zł miesięcznie. Pokrywa go w pierwszej kolejności sam umieszczony w placówce ze swojego dochodu, np. emerytury czy zasiłku stałego. Nie może to być jednak więcej niż 70 proc. dochodu. Kolejna osoba zobowiązana do ponoszenia kosztów utrzymania to małżonek, a jeżeli nie żyje – dzieci, ale tylko pod warunkiem, że ich dochód jest wyższy niż 300 proc. kryterium dochodowego w pomocy społecznej przewidzianego dla rodziny, czyli 1368 zł, lub 300 proc. dla osoby samotnie gospodarującej, czyli 1626 zł.

Dopiero jeżeli dochody rodziny są zbyt niskie lub wciąż nie jest pokryty całkowity koszt utrzymania, brakującą kwotę wpłaca gmina, z której osoba jest kierowana do DPS. Potomek musi więc dokładać 2381 zł miesięcznie, zakładając, że rodzic pobiera najniższą emeryturę (880,45 zł) i przebywa w domu pomocy w Tursku, w którym pobyt kosztuje 2997,28 zł.

Nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej posłowie mają dyskutować na wtorkowym posiedzeniu podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej. Projekt jest już gotowy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA