fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin komorniczy - zadania na komputerze

Fotorzepa, Kuba Kamiński
W dniu 26 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 267 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1078 oraz z 2014 r. poz. 264).

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 27 lutego 2015 r. i wprowadza możliwość opracowywania przez zdających zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W 2015 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnych w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia poinformują zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowaniu zadań pisemnych, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych rad izb komorniczych lub pisemnie.

Ponadto, Przewodniczący komisji egzaminacyjnych ogłoszą termin złożenia przez zdającego pisemnej informacji o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierającego deklarację, że znane mu są zagrożenia, o których mowa w ust. 8 i 9 rozporządzenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni od przekazania zdającym ww. informacji o wymogach technicznych.

Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych oraz jej wersja demonstracyjna w dniu 27 lutego 2015 r. zostały podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „Zawodowe egzaminy prawnicze".

Zdający, którzy wybiorą opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zobowiązani są sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. Każdego dnia egzaminu otrzymają natomiast nośnik pamięci (pendrive), na którym nagrana będzie aplikacja komputerowa, blokująca zawartość komputerów, zawierająca edytor tekstu i pozwalająca na pisanie prac.

Jedynie właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane na stronie www.ms.gov.pl - jest obowiązkiem osób, które zdeklarowały taką formę opracowywania zadań.

W poprzednich latach, na egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym, najczęstszą przyczyną nieprawidłowego działania aplikacji było nieodinstalowanie programów antywirusowych. Wyłączenie tych programów nie jest wystarczające, konieczne jest ich odinstalowanie.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA