Zasiłek liczymy od wypłat sprzed choroby

Ustalając świadczenia chorobowe dla pracownika, kierujemy się datą, od kiedy obowiązuje zwolnienie lekarskie. Badamy zatem pensje wypłacone za miesiące poprzedzające niedyspozycję zdrowotną, a nie dzień sporządzenia zaświadczenia
Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie opiewające na niezdolność do pracy rozpoczynającą się wcześniej niż data wystawienia zwolnienia. Czy ma to jakiś wpływ na wysokość należnego mu zasiłku chorobowego? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Dowodem potwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby jest zaświadczenie lekarskie. Wynika tak z ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Jego wzór określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 65, poz. 741 ze zm.).Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL