fbTrack

Podatki

Korekta po 30 kwietnia nie zmieni odliczenia 1 proc.

W lipcu urzędy skarbowe przekażą organizacjom pożytku publicznego 1 proc. podatku na podstawie danych na 30 kwietnia. Nawet jeśli się okaże, że w PIT był błąd
Tak wynika z odpowiedzi, którą uzyskaliśmy z Ministerstwa Finansów (patrz. obok). O problemie pisaliśmy już 25 marca w artykule „Ministerstwo Finansów zastanawia się, jak odliczyć 1 proc. po korekcie zeznania”. Chodzi o to, że kwota podatku należnego wynikająca z zeznania nie zawsze jest właściwa. W ciągu pięciu lat podatnik może ją skorygować. W tym samym czasie może ją także zmienić urząd skarbowy, gdy stwierdzi nieprawidłowości.
Konsekwencją będzie podwyższenie lub obniżenie sumy 1 proc. podatku, którą składający zeznanie przekazuje wybranej organizacji pożytku publicznego. Problemu dla fiskusa nie będzie, gdy podatek wzrośnie – trudno, fundacja lub stowarzyszenie dostanie kwotę niższą niż prawidłowo obliczony 1 proc. Sytuacja się komplikuje, gdy po korekcie podatek należny jest niższy lub nie ma go w ogóle.
Najłatwiej to przedstawić na przykładzie. Załóżmy, że podatnik wykazał w złożonym w kwietniu zeznaniu podatek w wysokości 2000 zł i przekazał 1 proc. (20 zł) wybranej fundacji. W maju zorientował się jednak, że może skorzystać z ulgi na dwójkę dzieci (wcześniej błędnie przypuszczał, że żyjąc w nieformalnym związku, nie ma takiego prawa). W skorygowanej deklaracji podatek należny wynosił już zero, ponieważ przepisy pozwalają zmniejszyć go o 1145,08 zł za każde wychowywane dziecko. Powstaje jednak pytanie: co z 20 zł, które urząd miał przekazać organizacji pożytku publicznego? Z odpowiedzi MF wynika, że dostanie ona tę kwotę, mimo że pieniądze nie wpłyną do urzędu skarbowego w postaci podatku. Z otrzymanego przez „Rz” pisma wynika bowiem jasno, że urząd skarbowy, przekazując środki na rzecz takiej organizacji, przyjmie jako ostateczne dane z zeznania podatnika na 30 kwietnia 2008 r. Wszelkie zmiany wynikające ze złożonych później korekt nie obniżą ani nie podwyższą kwoty z tytułu 1 proc., którą ma przekazać urząd skarbowy. Resort finansów wyjaśnił także, że różnica między dokonaną wpłatą na rzecz fundacji lub stowarzyszenia a kwotą 1 proc. wynikającą ze skorygowanego zeznania nie będzie potrącana z przekazywanej nadpłaty podatku dochodowego. To dlatego, że ordynacja podatkowa tylko w jednym przypadku przewiduje możliwość jej pomniejszenia. Chodzi o art. 77b § 4 tej ustawy, zgodnie z którym nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o jego koszty. Nie ma więc podstaw prawnych do pomniejszenia nadpłaty o różnicę między kwotą przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego wykazaną w zeznaniu pierwotnym a kwotą wykazaną w skorygowanej deklaracji. Z odpowiedzi MF nie wynika także, aby urzędy miały zamiar domagać się zwrotu od fundacji lub stowarzyszeń pieniędzy przekazanych na podstawie zeznań, które później skorygowano. Wygląda więc na to, że kwoty te zostaną pokryte z budżetu. Dla podatników to dobra wiadomość. Dotychczas, gdy w wyniku korekty lub kontroli okazało się, że wpłacili na konto fundacji lub stowarzyszenia więcej niż 1 proc. podatku należnego, kwota ta była finansowana z ich pieniędzy. Odpowiedź MF jest zaskakująca. Wynika z niej, że ustalając wysokość przelewów dla organizacji pożytku publicznego, urzędy skarbowe będą uwzględniały dane z zeznań na 30 kwietnia. Tymczasem pieniądze będą przekazywane dopiero w lipcu. Przez te trzy miesiące wielu podatników złoży korekty zmniejszające podatek i kwotę jednego procentu. Wystarczy, że przypomną sobie o uldze na dzieci lub internetowej. Wtedy może nawet się okazać, że podatku należnego nie będzie w ogóle. Z odpowiedzi MF wynika, iż nie wpłynie to na przekazanie pieniędzy do wybranego stowarzyszenia lub fundacji, bo decydują dane z końca kwietnia. Podobnie będzie, gdy to sam urząd wykryje błąd po terminie składania zeznań. Zaproponowane rozwiązanie ma jedną zaletę – jest proste. Nie wierzę jednak, że urzędy będą bez obaw przekazywały kwoty, o których wiadomo, że są błędne. Jest to bowiem sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego ustawę o PIT trzeba szybko doprecyzować.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL