Nie czekaj, aż urząd poprawi twój PIT

Osoba, która pomyliła się w zeznaniu rocznym, nie powinna zwlekać ze złożeniem korekty
Także dlatego, że skorygowanie błędów przed końcem okresu rozliczeniowego nie powoduje żadnych skutków podatkowych. Ci, którzy to zrobią po zakończeniu akcji PIT, będą musieli ponieść konsekwencje w postaci np. konieczności zapłaty odsetek za zwłokę, jeśli na skutek popełnionego błędu będą dopłacać podatek. Co ważne, korekta zeznania wydłuży czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku.Normalnie urząd skarbowy musi zwrócić nadpłatę w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania. Jeżeli jednak podatnik je skoryguje, to termin zwrotu biegnie na nowo – od dnia, w którym złożył korektę.Zeznanie może też skorygować sam urząd skarbowy, nanosząc w nim poprawki i uzupełnienia (art. 274 § 1 ordynacji podatkowej). Urzędnicy mogą poprawić błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wolno im też wnieść poprawki, jeśli zeznanie wypełniono w sposób niezgodny z ustalonymi wymaganiami. W zależności zatem od popełnionych uchybień o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL