Formalne wymogi nie przesądzają o statusie podatnika

Nawet przedsiębiorca, który ma zakaz prowadzenia działalności, może być podatnikiem VAT
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 27 marca 2008 r. (I SA/Bk 41/08).Podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację w sprawie statusu podatnika VAT. Dokładnie chodziło o odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą pomimo orzeczonego zakazu jej prowadzenia, jest podatnikiem VAT oraz czy taki wyrok stanowi podstawę wykreślenia go z rejestru. Zdaniem wnioskodawcy art. 96 ustawy o VAT nie mówi, że wyrok zakazujący wykonywania działalności gospodarczej jest przesłanką wykreślenia podatnika z rejestru. Tym samym przedsiębiorca, który nadal prowadzi działalność, jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy.Organy podatkowe nie podzieliły tego stanowiska, twierdząc, że taki podmiot nie posiada już statusu podatnika oraz powinien być wykreślony z rejestru.Sąd uchylił jednak decyzję z powodu niedokonania przez organy wszechstronnej oceny materiału. Zdaniem sądu, skoro organy uznały, że wnioskod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL