fbTrack

Praca w samorządzie

Podwyżki dla doradców polityków

Zasadnicza pensja szefa gabinetu politycznego premiera ma wynosić niewiele ponad 7 tysięcy złotych
Komitet Stały Rady Ministrów rekomendował rządowi przyjęcie nowych stawek wynagrodzenia doradców i osób zatrudnionych w gabinetach politycznych.
Nowe stawki znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki funkcyjne doradców mają wzrosnąć od 2,3 do 2,6 proc. w stosunku do stawek obowiązujących od stycznia 2006 roku. Zgodnie z ustawą budżetową średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej objętych niemnożnikowymi systemami wynagrodzeń powinien być ustalony na poziomie nie niższym niż 102,3 proc. Zatem podwyżka niewiele przekroczy minimalny poziom ustalony w ustawie budżetowej. Zgodnie z tabelą wynagrodzeń szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów otrzyma 7370 zł plus 2130 zł dodatku funkcyjnego. Zwykły asystent polityczny ministra czy innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe może dostać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości najwyżej 3170 zł.
Rada Ministrów zajmie się wkrótce także podwyżkami w Prokuratorii Generalnej. Gotowy jest już projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zarobki zasadnicze tych grup mają wzrosnąć od 2,3 do 2,4 proc., a stawki dodatku funkcyjnego od 2,4 do 6 proc. Wynagrodzenie radcy ma wynosić od 4660 zł do 7570 zł, a starszy radca może liczyć na zarobki od 5500 do 8920 zł. Przypominamy, że maksymalne stawki płacy zasadniczej radców i starszych radców w Prokuratorii Generalnej nie mogą przekroczyć 130 proc. wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego. Najwyższy dodatek funkcyjny w tej instytucji nie może przekroczyć kwoty dodatku funkcyjnego prezesa odpowiedniego sądu. Podwyżki w Prokuratorii i w gabinetach politycznych mają być wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r. Podniesienie wynagrodzeń w budżetówce musi nastąpić w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL