Przekształcenia zakładu lub struktury personelu komplikują działanie rady pracowników

Nie wiadomo, jak należy postąpić z radami pracowników, gdy zmienia się stan załogi lub dochodzi do fuzji zakładów. Przepisy tego nie precyzują
[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181671]Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550, dalej ustawa)[/link] nie reguluje konsekwencji przekształceń organizacyjnych pracodawcy dla funkcjonowania rady pracowników. Brakuje zwłaszcza regulacji określającej następstwa przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 23[sup]1[/sup] k.p.). Konieczne są więc interpretacje. Rozpatrzymy te sytuacje.Konsekwencją przejścia części zakładu może być spadek (lub wzrost) liczby pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Niewykluczone też, że dojdzie do zmiany treści stosunków pracy członków rady pracowników. Przykładowo dotychczasowy pracodawca przestanie ich zatrudniać.Stosowanie ustawy, a tym samym powołanie rady pracowników zależy od liczby zatrudnionych (art. 1 ust. 2). Powstaje w związku z tym pytanie, jaki wpływ na funkcjonowanie rady będzie miało przejście znacz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL