fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 26 marca 2008

LEKARZ SĄDOWY
- do 31 grudnia 2008 r. lekarzem sądowym jest również inny lekarz dopuszczony przez prezesa sądu okręgowego do wykonywania czynności lekarza sądowego – to istota zmienionej 29 lutego ustawy o lekarzu sądowym (DzU nr 51, poz. 293)
SŁUŻBA CELNA
- nowa tabela miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy Służby Celnej (DzU nr 51, poz. 296)
STRAŻ GRANICZNA
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o postępowaniu w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (DzU nr 51, poz. 297)
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
- 26 marca straciły moc, jako niezgodne z konstytucją, art. 20 ust. 2 i ust. 4 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP w zakresie wskazanym w wyroku (DzU nr 51, poz. 299); szerzej >> "Nie będzie eksmisji cywilów z wojskowych mieszkań"
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
- Rada Ministrów zmieniła 19 lutego i 4 marca dwa rozporządzenia dotyczące:
>> Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 41, poz. 240)
>> Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 41, poz. 242)
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
- od dzisiaj obowiązują nowe tabele opłat związanych z ochroną: wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych (DzU nr 41, poz. 241)
BIURO OCHRONY RZĄDU
- prezes Rady Ministrów wskazał zakres, warunki i tryb przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i Żandarmerię Wojskową (DzU nr 41, poz. 243)
STATUTY
- on też zmodyfikował nieco statut Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (DzU nr 41, poz. 244)
- i nadał statut Ministerstwu Skarbu Państwa – to rozporządzenie obowiązuje od 25 marca (MP nr 24, poz. 238)
ŻOŁNIERZE ZAWODOWI
- dwa zmienione i jedno nowe rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczące żołnierzy zawodowych, a konkretnie:
>> ich wyjazdów za granicę w celach niezwiązanych ze służbą wojskową,
>> wykonywania przez nich pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej,
>> świadectwa służby (DzU nr 41, poz. 247, 248 i 249)
MONETY
- dzisiaj wchodzą do obiegu monety nominalnej wartości 10 zł i 100 zł, obie z napisem SYBIRACY, na pierwszej znajduje się wizerunek lasu i jego odbicie, na drugiej – wizerunki starszej kobiety z dziewczynką i fragment chaty z widocznym oknem, rozdzielone wizerunkiem pnia drzewa (MP nr 24, poz. 239)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA