fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komisja musi być reprezentatywna

Związek zawodowy obejmujący działaniem szkołę, w której przeprowadzany jest konkurs na dyrektora, powinien być reprezentowany w pracach komisji konkursowej
Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy ma on w tej szkole swoich członków.Wójt jednej z gmin na Lubelszczyźnie unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora zespołu szkół w tej miejscowości. Jako przyczynę wskazał nieprawidłową obsadę komisji konkursowej, do której nie powołano przedstawiciela Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Lublinie (uczestniczył w niej tylko przedstawiciel ZNP).Decyzję wójta zaskarżyła do sądu Ewa S., która wygrała konkurs. Dowodziła, że w zespole szkół nie ma członków NSZZ „Solidarność”, dlatego nie ma obowiązku uczestniczenia delegata w komisji konkursowej. Tym samym nie naruszono art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty i nie było przesłanek unieważnienia konkursu. Uważała też, że obecność przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w komisji i oddanie przez niego głosu przy rezultacie głosowania 6 do 4 nie mogło mieć wpływu na wynik tego rozstrzygnięcia.Spór przed Woje...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA