fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzaminy na aplikacje mogą być we wrześniu

Ostatnio egzaminy konkursowe na aplikacje odbywały się na przełomie czerwca i lipca 2007 r.
Fotorzepa, Darek Golik
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by tegoroczne egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną, odbyły się we wrześniu. Zajęcia rozpoczęłyby się wtedy 1 stycznia 2009 r.
Ostatnio egzaminy konkursowe na aplikacje odbywały się na przełomie czerwca i lipca. Kandydaci składali dokumenty, w tym odpisy dyplomów, najpóźniej na 45 dni przed terminem tych egzaminów, czyli w połowie maja. Nie wszyscy w tym czasie byli już po obronie prac magisterskich.
Do ministerstwa wpływały postulaty środowiska szkół wyższych oraz studentów wydziałów prawa w sprawie dostosowania terminu egzaminów na aplikacje do organizacji roku akademickiego. W kwietniu 2007 r. do ministra sprawiedliwości wystąpił z taką inicjatywą Zjazd Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa Uniwersytetów Polskich.
– Ten termin był krytykowany – przyznaje Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi w MS. – Dlatego minister zareagował. Minister Zbigniew Ćwiąkalski ocenił, że to uzasadniony postulat, i uznał, że w 2008 r. nabór na te trzy aplikacje powinien się odbyć w drugiej połowie września. Ostateczna decyzja w tej sprawie wymaga jednak akceptacji samorządów adwokatury i radców prawnych, które same regulują zasady odbywania aplikacji (w tym terminy ich rozpoczęcia). Regulaminy aplikacji adwokackiej i radcowskiej przewidują, że szkolenia rozpoczynają się 1 października. Według zaś ustaw o adwokaturze i o radcach procedura wpisu na listę aplikantów trwa 90 dni. Przeprowadzenie egzaminów we wrześniu bez zmiany regulaminów aplikacji mogłoby doprowadzić do tego, że po zdanym egzaminie kandydaci czekaliby do października następnego roku na rozpoczęcie szkolenia. Minister w styczniu zwrócił się więc do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz do Krajowej Rady Radców Prawnych o zmianę regulaminów: ustalenie terminu rozpoczęcia roku szkoleniowego na 1 stycznia każdego roku oraz określenie, że wnioski o wpis na listę aplikantów będą składane przez kandydatów najpóźniej do 1 listopada. Naczelna Rada Adwokacka poinformowała ministerstwo, iż przychylnie odniosła się do tego wniosku. Również Krajowa Rada Notarialna uznała jego zasadność. Natomiast Krajowa Rada Radców Prawnych dotychczas nie zajęła pozytywnego stanowiska. – Nie jest to jeszcze ostateczna decyzja. KRRP będzie ponownie dyskutować nad tą sprawą na początku kwietnia – powiedział „Rz” Maciej Bobrowicz, prezes KRRP. Musi być zgoda samorządów. – Egzaminy będą się mogły odbyć we wrześniu, jeżeli korporacje podejmą uchwały o zmianie regulaminów aplikacji – mówi dyrektor Kujawa. Jeśli tak, to pozostaje jeszcze pytanie: według jakich zasad? Ministerstwo przygotowało obszerny projekt zmian w ustawach korporacyjnych, który zawiera m.in. rozwiązania prowadzące do znacznego ułatwienia egzaminów na aplikacje korporacyjne. Test z wiedzy prawniczej (jednakowy na aplikację radcowską i adwokacką) zostałby skrócony: składałby się ze 150 pytań. Wystarczyłoby prawidłowo odpowiedzieć na 100, żeby zdać. Kandydaci przygotowujący się do egzaminu na trzy miesiące wcześniej z internetowej strony MS dowiedzieliby się, jakie akty prawne będą podstawą pytań testowych. – Ten projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych – informuje dyrektor Kujawa. Jego przyjęcie przez rząd przewidywane jest na pierwsze półrocze. Biorąc pod uwagę procedury legislacyjne i tempo prac ustawodawczych, nie należy się zatem spodziewać, że nowe regulacje zostaną uchwalone na tyle wcześniej, by według nich mogły się odbyć wrześniowe egzaminy. Raczej zostaną one przeprowadzone według dziś obowiązujących zasad. Za wcześnie jednak, by cokolwiek stanowczo przesądzać. - Zgodnie z ustawami korporacyjnymi egzamin na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez ministra sprawiedliwości. Polega on na sprawdzeniu wiedzy kandydata z kilkunastu podstawowych dziedzin prawa. - Egzamin odbywa się raz w roku w terminie wyznaczonym przez ministra, nie później niż do 30 września przed rozpoczęciem roku szkoleniowego. Do 30 czerwca minister zamieszcza w ogólnopolskim dzienniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie, w którym m.in. podaje jego termin oraz termin przyjmowania zgłoszeń. - Kandydaci rozwiązują składający się z 250 pytań test. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi i tylko jedną prawidłową. Aby zdać, trzeba poprawnie odpowiedzieć na 190. - Komisja ustala wynik kandydata w uchwale. Kandydat może się od niej odwołać do ministra sprawiedliwości. - Kandydat, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu, ma prawo złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od ogłoszenia wyników. Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: i.walencik@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA