fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zdobyć pieniądze na wsparcie infrastruktury i środowiska

Jarosław Orliński, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Fotorzepa, Darek Golik
Na pytania czytelników dotyczące dofinansowania ze środków programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” odpowiadał ekspert Jarosław Orliński, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Czy wydatki poniesione przez potencjalnych beneficjentów POIiŚ po 1 stycznia 2007 r. będą uznane za kwalifikowane? Czy takie same zasady mają zastosowanie do wszystkich projektów realizowanych w ramach POIiŚ?Okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, nazywany jest okresem kwalifikowania wydatków. Wydatki poniesione poza nim nie mogą być uznane za kwalifikowalne.Zgodnie z postanowieniami, które zostały przyjęte w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”, początek okresu kwalifikowania wydatków to 1 stycznia 2007 r., natomiast jego koniec to 31 grudnia 2015 r.Należy jednak pamiętać, że są to wyłącznie ramy wyznaczające maksymalny dopuszczalny okres. Tym samym ostateczny okres kwalifikowania wydatków będzie wskazany w zawieranej z beneficjentem umowie o dofinansowanie, która wyznaczy zarówno początkową, jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków dla danego projektu. Także wtedy, gdy wniosek o dofinansowanie zostan...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA