fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli wywieźliśmy towar do innego kraju UE, możemy zastosować 0-proc. stawkę

Firmy handlujące z kontrahentami z Unii Europejskiej co miesiąc stają przed dylematem, czy zgromadzone dokumenty pozwalają na zastosowanie preferencyjnej stawki VAT
Najważniejsze, żeby potwierdzały, że towar został wywieziony.Art. 42 ust. 3 ustawy o VAT wymaga, aby przed złożeniem deklaracji VAT za miesiąc, w którym wewnątrzwspólnotowa dostawa powinna być opodatkowana, przedsiębiorca miał wszystkie dokumenty łącznie potwierdzające wywóz towarów z Polski do innego kraju UE. Są to:- dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego niż Polska kraju UE (w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi),- kopia faktury,- specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.Jeżeli dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy w innym państwie Wspólnoty, wówczas – na podstawie art. 42 ust. 11 ustawy o VAT – podatnik może stosować dodatkowe, np.:- korespondencję handlową;- dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;- dokumenty potwierdzające zapłatę za towar;- dowód po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA