fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy cena zakupu jest niższa od wartości

Gdy istnieje różnica między ceną nabycia udziałów a sumą ich wartości nominalnej na dzień zakupu, to udziały należy ująć na koncie inwestycji długoterminowych według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne
Spółka jawna kupiła 220 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za 200 000 zł. Spółka z o.o. przysłała spółce jawnej potwierdzenie posiadanych przez nią udziałów, czyli 220 sztuk udziałów o wartości 220 000 zł. Tak więc potwierdzono udziały według wartości nominalnej, większej niż cena zakupu. Spółka jawna w księgach ujęła je według faktycznej ceny nabycia, która była też podstawą do naliczenia i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy spółka jawna według otrzymanego potwierdzenia powinna dokonać przeszacowania wartości posiadanych udziałów i doksięgować wynikającą stąd różnicę? Z pytania wynika, że cena, za jaką spółka jawna nabyła pakiet udziałów w spółce z o.o., była niższa niż suma ich wartości nominalnej. Cena nabycia udziałów to 200 000 zł, a więc jeden udział nabyto za 909,09 zł. Spółka z o.o. na przysłanym potwierdzeniu wykazała zapewne wartość swoich udziałów w wartości nominalnej, tj. 22...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA