fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Strata jest kosztem dopiero po zniszczeniu materiałów

Sporządzenie protokołu przeznaczenia do likwidacji materiałów nieprzydatnych do dalszej produkcji nie jest dowodem, że zostały faktycznie zniszczone. Nie jest więc podstawą zaliczenia straty do kosztów podatkowych
Tal wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 12 lutego 2008 r. (I SA/ Po 1608/07).Spółka potraktowała resztki materiałów, które nie mogłyby być użyte w toku dalszej produkcji, jako odpady przeznaczone do likwidacji. Poniesione w związku z tym wydatki zakwalifikowała jako stratę w działalności gospodarczej. Sporządziła protokół przeznaczenia do likwidacji, mający dokumentować stratę. Zdaniem spółki wydatki na likwidowane materiały stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodów w miesiącu, w którym sporządzony został protokół.Nie zgodziły się z tym organy podatkowe. Twierdziły, że sporządzony protokół nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach ustawy o rachunkowości. Jest jedynie dokumentem kwalifikującym materiały jako odpady. Nie stanowi jednak dowodu fizycznej ich likwidacji. Skoro zatem w roku sporządzenia protokołu nie doszło do fizycznej likwidacji odpadów, ale w roku następnym, zakwalifikowanie wydatków jako straty z działalności powinno nastą...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA