fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef nie wyręcza podwładnych w tworzeniu rady pracowników

Jeśli co najmniej 10 proc. zatrudnionych chce powołać radę pracowników i złoży ci taki wniosek, nie możesz im ograniczać tego prawa
U pracodawcy, u którego nie działa reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu art. 24125a § 1 kodeksu pracy, radę pracowników wybiera załoga spośród zgłoszonych przez nią kandydatów. Gremia te muszą tworzyć od 23 marca br. zatrudniający od 50 do 99 osób. Wynika tak z ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550). Organizują oni wybory wyłącznie na pisemny wniosek grupy co najmniej 10 proc. pracowników. Jeśli nie złożą oni takiego wniosku, znaczy to, że nie są zainteresowani wyborami. Tym samym szef nie musi ich organizować, ale nie zwalnia go to z obowiązku poinformowania personelu w okresie od 23 marca do 23 lipca 2008 r. o prawie do wyboru rady i jej uprawnieniach. Z kolei do 23 września 2008 r. musi zorganizować wybory, jeśli dostanie wniosek. Gdy nie spełni tych obowiązków, grozi mu kara ograniczenia wolności albo grzywna.Poza określeniem pisemnej formy wniosku o zorganizowanie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA