fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Znaki towarowe: czy można zakazać używania bez unieważniania

www.sxc.hu
Czy właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego może żądać zakazania używania właścicielowi znaku później zarejestrowanego? - odpowiada Weronika Tokaj, aplikantka adwokacka
W sporze dotyczącym naruszenia wyłącznego prawa wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego, prawo zakazania osobom trzecim używania takiego znaku towarowego obejmuje każdą osobę trzecią, w tym właściciela zarejestrowanego później wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności wcześniejszego unieważnienia takiego znaku.
Czy właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego może żądać zakazania używania właścicielowi znaku później zarejestrowanego? Czy też możliwość ta przysługuje mu dopiero po uprzednim unieważnieniu tego ostatniego znaku towarowego?
Do niedawna odpowiedzi na te pytania nie były oczywiste. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w orzeczeniu C-561/11 z dnia 21 lutego 2013 roku, rozwiał wątpliwości interpretacyjne dotyczące art. 9 ust. 1 rozporządzenia o wspólnotowych znakach towarowych nr 207/2009. Trybunał określił krąg osób, którym właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać używania w obrocie handlowym identycznego lub podobnego oznaczenia. Wg Trybunału uprawnienie to przysługuje również wobec właściciela znaku towarowego zarejestrowanego później.
Jak się okazuje, przypadki, w których zostaną zarejestrowane dwa identyczne lub podobne znaki towarowe zdarzają się w praktyce. Dzieje się tak, chociaż oznaczenia na etapie rejestracji poddawane są szczegółowej ocenie merytorycznej, a w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia nowego znaku towarowego, osoby trzecie mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w tym właściciele wcześniej zarejestrowanego znaku).
Stąd wyrok ten może mieć istotne znaczenie dla praktyki, w szczególności gdy właściciel znaku nie wniósł w terminie sprzeciwu czy też – tak jak miało miejsce w sprawie będącej przedmiotem orzeczenia – gdy sprzeciw taki nie spełnił warunków formalnych i w konsekwencji nie został poddany ocenie merytorycznej.
Trybunał rozstrzygnął, iż właścicielowi zarejestrowanego znaku przysługuje prawo ochrony wobec wszystkich osób trzecich, nie wyłączając właściciela znaku zarejestrowanego później. Takie prawo właściciela wcześniejszego znaku towarowego jest chronione z pierwszeństwem w stosunku do prawa przysługującego właścicielowi znaku zarejestrowanego później, mimo iż właściciel późniejszego znaku towarowego również korzysta z prawa wyłącznego na podstawie Rozporządzenia. W swojej decyzji Trybunał uwzględnił systemową i językową wykładnię Rozporządzenia, a także jego cel polegający na udzieleniu właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego gwarancji wyłączności.
Taka wykładnia umożliwia właścicielowi znaku towarowego podjęcie skutecznych działań w celu zakazania stosowania późniejszego znaku towarowego, naruszającego jego prawa bez konieczności oczekiwania na orzeczenie unieważniające rejestrację takiego późniejszego znaku oraz na ewentualne dalsze rozstrzygnięcia sądów czy Trybunału w tej sprawie. Tym samym właściciel znaku towarowego będzie dysponował kolejnym instrumentem umożliwiającym mu reakcję w sytuacji, gdy na rynku pojawi się identyczny lub podobny wspólnotowy znak towarowy. Tym łatwiej będzie mu uniknąć szkód majątkowych lub „wizerunkowych".
Na koniec warto jednak odnotować, iż zgodnie z art. 54 Rozporządzenia, właściciel zarejestrowanego znaku traci ochronę, jeżeli przez pięć kolejnych lat przyzwala na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, chyba że właściciel znaku późniejszego działa w złej wierze.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA