fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin notarialny po deregulacji bez testu

www.sxc.hu
Pierwszy egzamin notarialny po deregulacji potrwa tylko dwa dni.
W tym roku na rynku może pojawić się kilkuset nowych rejentów. Do egzaminu notarialnego zgłosiły się 744 osoby. Po raz pierwszy będzie przeprowadzony według nowych zasad. Zacznie się 5 listopada, a skończy dzień później.

Kolejna próba

– Większość zdających to ci, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich latach – mówi Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Do egzaminu zawodowego podchodzi bowiem 661 aplikantów, ale tylko 250 w tym roku ukończyło aplikację. Co roku bowiem egzaminu notarialnego nie zdaje nawet 60 proc. przystępujących do niego. Ponadto 83 chętnych, legitymujących się m.in.: tytułem doktora nauk prawnych lub z doświadczeniem pracy w kancelarii, ma prawo przystąpić do egzaminu bez aplikacji.
Tegoroczny egzamin notarialny będzie przeprowadzany według nowych zasad. A wszystko dlatego, że 23 sierpnia weszła w życie ustawa deregulacyjna w części dotyczącej zawodów prawniczych. Ponadto w tym roku w komisji przygotowującej zadania na egzamin doszło do konfliktu. Jednym z jego powodów był spór co do poziomu trudności zadań. W efekcie termin egzaminu został przesunięty (wcześniej planowano go na wrzesień). Ostatecznie Krajowa Rada Notarialna wyznaczyła nowych członków zespołu.
– Po powołaniu nowego składu komisja w normalnym trybie przygotowała zadania – mówi dyrektor Kujawa.

Ocena aktów

Po zmianach egzamin będzie trwał dwa, a nie jak dotychczas trzy dni. Kandydaci nie będą musieli zdawać testu. Pierwszego dnia przygotują opinię prawną i tzw. mały akt notarialny, drugiego dnia duży akt notarialny.
Zdaniem Tomasza Janika, prezesa KRN, ten egzamin oraz kolejny, w 2014 r., będą łatwe. I to nie tylko ze względu na likwidację testu.
– W związku z przepisami przejściowymi nowe zasady oceny prac egzaminacyjnych będą stosowane od 2015 r. – mówi prezes Janik. – Teraz ocena z aktów jest liczona łącznie. W efekcie można z jednego aktu otrzymać ocenę niedostateczną i mimo to, jeśli drugi akt jest dobrze oceniony, zdać – wyjaśnia.
Od 2015 r. każdy akt będzie oceniany odrębnie. Oznacza to także, że przez dwa lata zdający będą musieli przygotować oprócz tzw. małego i dużego aktu notarialnego opinię prawną, a później – zamiast niej – odmowę sporządzenia aktu lub uzasadnienie dopuszczalności dokonania czynności.
– Chaos nie służy dobremu przygotowaniu przyszłych notariuszy. Tym bardziej że jeszcze przez dwa lata aplikacja będzie trwała 2,5, a nie 3,5 roku – ocenia Janik.
Wydłużenie aplikacji ma związek z likwidacją asesury notarialnej, której sprzeciwiał się samorząd notarialny.
Iwona Kujawa wyjaśnia, że w praktyce dla zdających w kolejnych latach niewiele się zmieni. Dzisiejsza opinia prawna także bowiem dotyczy właśnie czynności notarialnej. Od 2015 r. akty będą oceniane oddzielnie. Jednak egzamin potrwa trzy dni – po jednym na każdy akt i opinię.

Koniec kolokwium

Jak podkreśla Iwona Kujawa, w tym roku do resortu sprawiedliwości dotarły tylko pojedyncze sygnały o niewydawaniu aplikantom zaświadczeń o ukończeniu aplikacji. Wiele izb w ogóle nie przeprowadzało kolokwium pod koniec aplikacji.
W ubiegłym roku część izb notarialnych uznawała, że niezdanie kolokwium jest powodem niewydania zaświadczenia o ukończeniu aplikacji. Ci, którym takiego zaświadczenia odmówiono, składali skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. Większość wygrała z samorządem notarialnym. Były jednak także orzeczenia niekorzystne dla skarżących. Sprawy trafiają do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ministerstwo zajęło stanowisko inne niż NRA. Obecnie konsultuje projekt rozporządzenia w sprawie aplikacji notarialnej, które rozstrzyga, że samorząd nie będzie mógł organizować kolokwiów – poza fakultatywnym, dającym prawo do wykonywania czynności notarialnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA