fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Korekty to pozorny sukces skarbówki

Przedsiębiorca, który nie zgadza się z ustaleniami inspektora i chce się odwoływać, ma na to tylko 14 dni. Musi więc najpierw zapłacić całą kwotę ujawnionych nieprawidłowości, by uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej
Wszystko dlatego, że nie ma procedury, która przewidywałaby zapłatę tylko tej części ujawnionych nieprawidłowości, która jest bezsporna. Dziś skontrolowany musi w ciągu 14 dni skorygować deklaracje podatkowe. W ciągu tych samych 14 dni musi też złożyć zastrzeżenia do protokołu z kontroli, jeśli nie zgadza się z ustaleniami urzędu kontroli skarbowej (uks). Choć więc zamierza się odwoływać, to i tak musi zapłacić kwotę stwierdzonych przez inspektora nieprawidłowości. Inaczej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.Inspektor kontroli skarbowej ma obowiązek dokumentować cały przebieg kontroli w specjalnym protokole. Powinien on zawierać przedmiot i zakres kontroli, miejsce i czas jej trwania, a także opis dokonanych ustaleń faktycznych oraz ocenę prawną sprawy. W protokole kontrolujący musi też pouczyć kontrolowanego o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA