fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Podatki w spółdzielni

Dochody te pokrywają część kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych. Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od tych dochodów? Spółdzielnia twierdzi, że nie może płacić podatku CIT, tylko na koniec roku wszystkim współwłaścicielom przygotowuje PIT-8C. Czy taki sposób rozliczenia jest prawidłowy?
W.S. (dane do wiadomości redakcji) Odpowiada Paweł Jabłonowski - doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
– Definicja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest bardzo szeroka i w związku z tym obejmuje także spółdzielnie mieszkaniowe. Dochód związany z lokalami użytkowymi, który uzyskuje spółdzielnia, stanowi więc jej dochód i powinna dokonać rozliczenia podatku dochodowego z tego tytułu. Należy bowiem pamiętać, że od 1 stycznia 2007 roku zawężono zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Obejmuje ono tylko dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i tylko w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.W związku z tym od 1 stycznia 2007 roku opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeśli nie są przeznaczone na cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Opodatkowane zostały też dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (w szczególności chodzi tu o lokale użytkowe), bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone. Należy dodać, że pojęcie „zasoby mieszkaniowe” interpretowane jest wąsko, i to zarówno przez ministra finansów, jak i przez organy podatkowe. Takie pojmowanie tego pojęcia aprobują także sądy administracyjne. Jako dochody zwolnione z opodatkowania nie są więc uznawane dochody uzyskiwane np. z wynajmowania lokali użytkowych, powierzchni reklamowych na budynkach czy powierzchni na dachach pod przekaźniki telefonii komórkowej, nawet jeżeli są przeznaczane na cele związane z gospodarką mieszkaniową.Podsumowując, to spółdzielnia jest podatnikiem CIT od uzyskiwanych przez nią dochodów. Powinna zatem sama rozliczyć ten podatek ze wspomnianego tytułu, dlatego przygotowanie formularza PIT-8C jest nieprawidłowym działaniem.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA