Związkowcy złożyli wniosek o udostępnienie informacji na temat wysokości dodatków motywacyjnych. Chcieli się dowiedzieć, jak dyrekcja motywuje poszczególnych nauczycieli. Dyrektor podstawowej szkoły sportowej zaprosił wnioskodawców na spotkanie, by omówić uchwałę Rady Miasta w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Danych jednak nie udostępnił.

Nieusatysfakcjonowani związkowcy znów wysłali pismo do dyrekcji. Dyrektor za radą radcy prawnego odpisał, że ujawnienie wysokości wynagrodzenia bez zgody pracownika naraża pracodawcę na odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Związkowcy wnieśli więc skargę na bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził bezczynność. Zobowiązał dyrektora do rozpoznania wniosku. Wyrok stał się prawomocny.