Przetargi będą przebiegać sprawniej dzięki certyfikatom

Szereg dokumentów zastąpi certyfikat wykonawcy zamówień publicznych. Będzie potwierdzał spełnienie przez oferenta określonych wymogów.

Publikacja: 17.04.2024 04:30

Postępowania przetargowe zostaną skrócone i uproszczone

Postępowania przetargowe zostaną skrócone i uproszczone

Foto: www.pixabay.com

Zgodnie z opublikowanym 16 kwietnia w Rządowym Centrum Legislacji projektem nowelizacji ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wykonawcy biorący udział w postępowaniach przetargowych będą mogli wnioskować do Polskiego Centrum Akredytacji o wydanie elektronicznego certyfikatu wykonawcy zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne z certyfikatem

Certyfikat będzie potwierdzał brak istnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub jego zdolności do należytego wykonania zamówienia. W dokumencie określony będzie zakres certyfikacji oraz okres, na który została udzielona.

Wojciech Wołoszyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, przewodniczący Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT, podkreśla, że certyfikacja jest nieunikniona z uwagi na wymogi nałożone przez Unię Europejską. – Przy założeniu, że będzie to certyfikacja prowadzona w sposób rzetelny i skrupulatny, uproszczone zostaną procedury weryfikacji wykonawców – uważa Wojciech Wołoszyk.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne: certyfikaty dobrowolne, ale pożądane

Mniej barier w dostępie do zamówień publicznych

Jak dodaje, dla małych i średnich przedsiębiorstw nadmierna formalizacja stanowi barierę dostępu do zamówień publicznych. Zdarza się, że oferta podlega odrzuceniu z uwagi na niedopełnienie wymogów formalnych, np. brak podpisu. Co więcej, z uwagi na szereg formalności czasem firmy posiadające odpowiednie kompetencje nie biorą udziału w postępowaniu.

Certyfikacja pomóc ma też uniknąć błędów technicznych (np. na niektórych platformach oferta ładuje się automatycznie, na innych trzeba kliknąć „wyślij”, o czym jednak na innej platformie można zapomnieć). – Szereg niuansów dla wykonawcy nieposiadającego odpowiedniej kadry może stanowić barierę nie do przeskoczenia – podkreśla Wojciech Wołoszyk.

Warto podkreślić, że udzielenie certyfikacji na okres do trzech lat i aktualizacja certyfikatu będzie płatna zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie zawieranej między podmiotem certyfikującym a wykonawcą.

Dostęp do wydanych certyfikatów będzie z kolei bezpłatny i na potrzeby weryfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powszechnie dostępny w internetowej Bazie Danych o Certyfikatach Wykonawców Zamówień Publicznych.

Niejawne będą natomiast m.in. dane zastrzeżone przez wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca 2025 r.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Zgodnie z opublikowanym 16 kwietnia w Rządowym Centrum Legislacji projektem nowelizacji ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wykonawcy biorący udział w postępowaniach przetargowych będą mogli wnioskować do Polskiego Centrum Akredytacji o wydanie elektronicznego certyfikatu wykonawcy zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne z certyfikatem

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności