Tag:

Prawo zamówień publicznych

Przetargi będą przebiegać sprawniej dzięki certyfikatom

Szereg dokumentów zastąpi certyfikat wykonawcy zamówień publicznych. Będzie potwierdzał spełnienie przez oferenta określonych wymogów.

W przetargach za dużo towarów spoza Unii

Od 18 lat nie doprecyzowano w przepisach, w jaki sposób dokumentować pochodzenie produktów objętych ofertą ani jak ustalać udział tych pochodzących spoza Unii.

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów to nie wszystko

Podwykonawca, który podpisał zobowiązanie do udostępniania swoich zasobów, co do zasady nie ma obowiązku zawarcia umowy podwykonawczej. W najgorszym scenariuszu może jednak odpowiadać za szkody.

Kłopotliwe udostępnienie zasobów

Udostępnienie zasobów jest jedną z ciekawszych instytucji prawnych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozwala ona m.in. wykonawcom nieposiadającym jeszcze odpowiedniego doświadczenia na skuteczne złożenie oferty.

Ograniczenia umowy o zamówienie publiczne

Prawo zamówień publicznych wprowadza określone wymogi co do treści umów o zamówienie publiczne, których przedmiotem jest wykonanie względnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Precedensowe i kontrowersyjne czynności prawne

Miniony rok 2023 w zamówieniach publicznych był okresem jak zwykle ciekawym, obfitującym w precedensowe i kontrowersyjne wyroki, jak również i w takie, których losy śledziły tysiące Polaków.

Kary umowne – nowe rekomendacje Prokuratorii

Prokuratoria Generalna RP opracowała dla podmiotów reprezentujących Skarb Państwa – wytyczne dotyczące stosowania kar umownych. Co z nich wynika dla drugiej strony umowy, czyli sektora prywatnego biznesu, od którego Skarb Państwa nabywa towary, usługi czy roboty budowlane?

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych

Postanowienia umowy o zamówienie publiczne powinny być formułowane w sposób odzwierciedlający bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową, a tym samym umożliwiający zmianę wysokości wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Postępowanie odwoławcze może być bez wyroku

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) umarza postępowanie odwoławcze w przypadku cofnięcia odwołania, uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, a także jeśli stwierdzi, że postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne.

10 pułapek na wykonawcę w przetargu publicznym

Przedsiębiorca, który popełni błąd w procedurze zamówień publicznych, może stracić szansę na pozyskanie kontraktu lub ujawnić ważne informacje. Przedstawiamy dziesięć pułapek, których musi unikać wykonawca, jeśli chce wygrać przetarg publiczny.