Tag: Prawo zamówień publicznych

Co jest, a co nie jest błędem w treści gwarancji wadialnej?

Żądanie wniesienia wadium jest obecnie swobodną decyzją zamawiającego, niezależną od wartości zamówienia. Chodzi o zabezpieczenie się zamawiającego przed niesumiennym postępowaniem wykonawcy w okresie, w którym jest on związany złożoną przez siebie ofertą.

O możliwości korzystania z programu komputerowego decydują warunki licencji

Jednostki samorządu terytorialnego powinny przygotować się do zawarcia umów licencyjnych na oprogramowanie. Chodzi np. o sformułowanie odpowiednich warunków udziału w przetargu.

Jaka stawka VAT na modernizację domu akademickiego

8-proc. podatek od towarów i usług dotyczy wyłącznie robót realizowanych wewnątrz obiektów mieszkalnych. Preferencji nie stosuje się natomiast do prac wykonywanych poza budynkiem.

Dodatkowe obowiązki beneficjentów związane z atakiem Rosji na Ukrainę

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę ma katastrofalny wpływ na sytuację humanitarną w tym kraju. Ale skutki tej wojny są znacznie rozleglejsze. Sankcje wobec Rosji mają bowiem wpływ także na obowiązki zamawiających – w tym beneficjentów udzielających zamówień w związku z realizacją projektów unijnych.

Potrącanie opłat i prowizji przez bank

- Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła naszej gminie, że naruszyła przepisy ustawy o finansach publicznych, bo zawarto z bankiem umowę rachunku rozliczeniowego, w którym upoważniono bank do samodzielnego potrącania opłat i prowizji. Bank został wyłoniony zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Czy faktycznie naruszono prawo – pyta radna.

Zmowa przetargowa w zakończonym postępowaniu

Jeżeli dany wykonawca chce wykazywać, że jego konkurenci dopuścili się zmowy przetargowej, to powinien to zrobić w tym postępowaniu, którego ta zmowa miała dotyczyć.

Zabezpieczenie spłaty rat za gminną nieruchomość tylko w formie hipoteki

Wymóg ustanowienia hipoteki jest bezwzględny, skoro płatność ceny ma być rozłożona na raty. Nie ma możliwości stosowania posiłkowo innych rozwiązań legislacyjnych, w tym elastycznych form zabezpieczeń związanych z zamówieniami publicznymi.

Iwona Krasek-Wojciechowicz: Domino płatności (1)

(Nie)odpowiedzialność podwykonawców za kary umowne zapłacone przez wykonawców.

Stan zagrożenia epidemicznego a zamówienia publiczne

Większość przepisów wprowadzonych specustawą covidową obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak od 16 maja 2022 roku, organy administracji publicznej nie mogą przedłużać terminu załatwienia sprawy z powołaniem się na epidemię.