Krótszy okres odpowiedzialności zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki na gruncie art. 299 k.s.h. ma charakter deliktowy, a przesłankami tej odpowiedzialności są zdarzenie szkodzące i powiązana z nim przyczynowo szkoda, przy czym, poza wypadkami uregulowanymi odmiennie, odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy – tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Publikacja: 22.09.2022 22:20

Krótszy okres odpowiedzialności zarządu za długi spółki

Foto: Adobe Stock

Przedmiotem sporu była kwota ponad 216 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, której domagał się powód, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Y. Uzasadniając żądanie wskazano, że istnieje wyrok przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością X, w której pozwany sprawował funkcję prezesa. Na mocy uzyskanego wyroku zasądzono na rzecz spółki Y kwotę 186 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, jednak egzekucja przeciwko spółce X okazała się bezskuteczna, a postępowanie egzekucyjne wobec X zostało umorzone. W rezultacie powód domagał się na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) zasądzenia od byłego prezesa spółki X kwoty wynikającej z posiadanego wyroku, a także kosztów poniesionych w postępowaniu egzekucyjnym. Pozwany będąc prezesem zarządu dłużnej spółki w dacie powstania zobowiązań, jak i w momencie ich wymagalności, nie wystąpił o ogłoszenie upadłości, ani o otwarcie postępowania układowego. Broniąc się argumentował złożeniem oświadczenia o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu oraz sprzedażą udziału w spółce. Wywodził, że egzekucja była prowadzona z naruszeniem prawa, gdyż nie objęła całości majątku spółki i została bezpodstawnie umorzona, wobec czego nie można ją uznać za bezskuteczną a nadto, że powód nie udowodnił winy prezesa oraz wysokości doznanej szkody, jaką rzekomo poniosła w wyniku nieuregulowania zobowiązań przez spółkę X.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt