fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowa procedura udzielenia zamówień bagatelnych – już od 50 tys. złotych

Adobe Stock
Zamawiający powinien – równocześnie z opublikowaniem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej – przesłać informację o zamiarze udzielenia zamówienia kilku potencjalnym wykonawcom.

Zamówienia bagatelne staną się rzeczywistością już z początkiem przyszłego roku – nowy rodzaj zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (nowa ustawa pzp). Regulacja dotycząca zamówień bagatelnych jest co prawda dość szczątkowa, nie oznacza to jednak, że w praktyce nie przysporzą one określonych wątpliwości prawnych.

Czym są zamówienia bagatelne?

Stosownie do treści art. 2 ust. 2 nowej ustawy pzp, zamówieniem bagatelnym jest zamówienie klasyczne, którego wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000  złotych. Zamówieniem klasycznym natomiast jest każde zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego, inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamówienia bagatelne są swoistym nov...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA