fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Uczelnie sfinansuje samorząd terytorialny i sami studenci

Fotolia
To od decyzji studentów powinno zależeć, które uczelnie dostaną pieniądze. A po zakończeniu studiów płaciliby za naukę.

Pieniądze na kształcenie powinny iść za za studentem i wpływać na jego konto. To od jego wyboru zależałoby, do której uczelni trafią fundusze z budżetu państwa. W grę wchodziłyby zarówno uczelnie prywatne, jak i publiczne. Takie rozwiązania są zawarte w założeniach do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. ustawy 2.0, przygotowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Nad jej projektem pracuje właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Przesyłanie środków na studia na rachunek studenta, choć z wykorzystaniem funduszy pożyczonych przez podatników, dałoby studentowi podmiotowość. Student miałby wolny wybór i byłby odpowiedzialny za swoje decyzje. Dałoby mu to ekonomiczną siłę w relacji z uczelnią – uzasadnia Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Proponuje też, aby student po ukończeniu kształcenia był zobowiązany do zwrotu środków, które otrzymał na naukę. Instytucją kredytującą studia byłby Narodowy Fundusz Studiów. Osoby, które skończą naukę w gronie najlepszych, byłyby zwolnione ze spłacania zaciągniętego kredytu (w części lub całości). O tym, kto będzie studiował za darmo, decydowałaby też m.in. sytuacja materialna i przydatność do pracy.

Dzięki zmianom uczelnia miałaby większą motywację do podnoszenia jakości, bo to od liczby studentów zależałaby pula środków, którymi dysponuje. Student zaś, mając świadomość, że fundusze wydane na studia przynajmniej częściowo będą musiały być przez niego zwrócone, wybrałby studia, które pozwolą mu zarobić na spłatę.

Do finansowania uczelni powinien się też dołożyć samorząd terytorialny i ewentualnie prywatne firmy.

Poza zmianami w finansowaniu uczelni parlament domaga się zmian w statusie studentów. Ich relacje z uczelnią muszą być, zdaniem PSRP, równorzędne. Dlatego efekty kształcenia i opisy programów studiów powinny być wpisywane do umów ze szkołą wyższą. Teraz, gdy interesujące przedmioty znikają z programu albo gdy uczelnia nie otwiera interesującej specjalizacji, student ma związane ręce. A zdaniem PSRP studenci powinni mieć możliwość odzyskania pieniędzy za nierzetelnie prowadzony program studiów.

Parlament Studentów RP postuluje też zagwarantowanie studentowi możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego po wyczerpaniu środków zaskarżenia od wszystkich decyzji wydanych przez organy uczelni w jego sprawie.

Teraz takiej ponaduczelnianej weryfikacji decyzji organów uczelni w indywidualnych sprawach studentów brakuje.

Powinni mieć też większą swobodę wyboru, czego się uczą. Dobrym rozwiązaniem byłyby studia szyte na miarę, na których student decydowałby w 40 proc. o modułach zajęć, na które uczęszcza.

Parlament domaga się też rozszerzenia katalogu opłat zakazanych. Chce zniesienia kosztów wydania legitymacji studenckiej oraz dyplomu i suplementu w języku polskim i angielskim.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA