fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pominięcie przez radę przewidzianej procedury jest niedopuszczalne

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pominięcie przez radę przewidzianej procedury jest niedopuszczalne
Adobe Stock
Błąd komputerowy w planie zagospodarowania przestrzennego nie mógł spowodować zmiany uchwały planistycznej.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje żadnej formy „sprostowania" błędów, które powstały w toku procedury planistycznej i doprowadziły do przyjęcia miejscowego planu o innej treści niż pierwotnie zamierzana – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 12 stycznia 2021 r.

Dwie uchwały na jednej sesji

Sąd rozpatrywał skargę wojewody małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 8 marca 2018 r. dla obszaru „Chełmiec V". Wojewoda akcentował, że zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana miejscowego planu musi nastąpić w takim samym trybie, w jakim ów plan był uchwalany. Tymczasem uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego z 8 marca 2018 r. oraz uchwałę z 26 listopada 2018 r. o uchwaleniu tego zmienionego planu przyjęto na jednej sesji rady. Wskutek tego naruszono tryb sporządzani...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA