fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najem lokali użytkowych – dopuszczalny tryb bezprzetargowy, jeśli rada gminy tak zdecyduje

123RF
Wójt będzie mógł podpisać umowę najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony, bez przetargu, jeśli rada gminy wcześniej podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na takie czynności.

- Wójt zamierza wkrótce podpisać dwie nowe umowy najmu lokali użytkowych na czas nieokreślony, bez przetargu. Chodzi o przedsiębiorców (oddziały banków), którym kończą się umowy okresowe. Nie ma jednak uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na te czynności. Czy będzie ona wymagana, skoro to wójt samodzielnie gospodaruje mieniem gminy i obowiązuje zasada swobody umów? Czy izba obrachunkowa może podważyć taką czynność w trakcie kontroli?

Koncepcja dopuszczająca zawarcie umów najmu lokali użytkowych na czas nieokreślony, z pominięciem stanowiska rady gminy – na zasadzie swobody umów, jest koncepcję wadliwą. Owszem, zgodnie z art. 3531 kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jednak, ta norma prawna nie może legalizować zawierania umów dotyczących nieruchomości, w przypadku ogranic...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA