fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Błędna decyzja ZUS - WSA o zwolnieniu ze składek na podstawie przepisów covidowych

Adobe Stock
Nie przyznano zwolnienia ze składki za kwiecień na podstawie przepisów covidowych, gdyż urzędnicy zaliczyli nadpłatę z poprzedniego okresu. Zdaniem sądu to błąd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję ZUS odmawiającą zwolnienia ze składki ZUS za kwiecień. Tłumaczył, że z danych zaewidencjonowanych na koncie skarżącego wynika, że składka za kwiecień została rozliczona wpłatami z wcześniejszych okresów. Zwolnienie więc tego miesiąca nie przysługuje.

Osoba występująca o zwolnienie ze składki wniosła skargę do WSA. Wyjaśniła, że w momencie składania wniosku w kwietniu 2020 r. o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień, maj 2020 r.

Czytaj też: ZUS zwróci nadpłacone składki

ZUS informował, że nadwyżka składek pozostająca na koncie ubezpieczonego zostanie przeniesiona na kolejne miesiące po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Dopiero w maju ZUS wysłał zawiadomienie o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek za marzec 2020 r. w pełnej wysokości pomimo występowania nadpłaty. Informacja ta zablokowała skarżącemu możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, co powinien zrobić najpóźniej w terminie opłacania składki za marzec, czyli do 10 kwietnia 2020 r. WSA uznał skargę za zasadną, ale z innych powodów. Według niego ZUS nie wskazał konkretnie przepisów, na podstawie których zaliczył nadpłatę na poczet składki za kwiecień 2020 r. Nie wiadomo też, w jakiej wysokości powstała nadpłata, jakiego rodzaju składek dotyczyłai w jakim okresie powstała. W zaskarżonej decyzji organ uznał, że składki za kwiecień 2020 r. zostały opłacone, a więc skarżący nie może skorzystać z powyższego zwolnienia. Według ZUS opłaceniem składek jest nie tylko ich zapłata przez samego płatnika, lecz też zaliczenie z urzędu nadpłaty na poczet składek.

Sygnatura akt: I SA/Sz 574/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA