fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Kto będzie płacił zasiłki w 2019 r.

Fotolia.com
W przyszłym roku ZUS-owskie świadczenia będzie płaciła pracownikom i zleceniobiorcom ta firma, która na 30 listopada będzie zgłaszała do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób.

Stan ubezpieczonych w tym jednym dniu przesądzi więc o obowiązkach na cały przyszły rok. To szczególnie istotne dla mniejszych zakładów pracy. Rozwój i zwiększenie zatrudnienia może dla nich oznaczać konieczność zasilenia działu kadrowego. Jeśli ubezpieczonych będzie co najmniej 21 – choćby tylko tego jednego dnia czy miesiąca – przez cały 2019 r. płatnik będzie musiał się wywiązywać z ustalania prawa, wypłacania i rozliczania zasiłków. Ewentualna późniejsza redukcja etatów czy rozwiązanie umów zleceń może zwolnić go z tych obowiązków dopiero w 2020 r.

Liczba ubezpieczonych

Limit 20 ubezpieczonych wynika z art. 61 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1368 ze zm.). Należy przy tym uwzględniać wszystkie „aktywne" tytuły do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada. Wlicza się tu zatrudnionych:

? pracowników (także tych na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim),

? uczniów,

? chałupników,

? zleceniobiorców,

a także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz z nimi współpracujące.

W tych rachunkach wolno pominąć tylko pracowników, którzy tego dnia będą przebywać na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.

Kontynuacja lub przejęcie

Corocznie na przełomie roku część płatników składek nabywa uprawnienia do ustalania i wypłaty zasiłków, a część je traci na rzecz ZUS. Jednak przejęcie obowiązków w tym zakresie przez płatnika odbywa się na innych zasadach niż ich przekazanie organowi rentowemu.

Jeżeli w 2018 r. to pracodawca zajmował się realizacją wypłat zasiłków, a 30 listopada br. będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 21 osób, musi przekazać obowiązki w tym zakresie ZUS już od 1 stycznia 2019 r. Gdy zaś w 2018 r. pracownicy otrzymywali zasiłki bezpośrednio z ZUS, a w 2019 r. ma je wypłacać płatnik, podejmuje on wypłaty tylko tych zasiłków, do których prawo powstanie po 31 grudnia br.

Wypłatę świadczeń, do których prawo będzie trwać nieprzerwanie na przełomie 2018 r. i 2019 r., będzie natomiast realizował ZUS. W takim przypadku pracodawca przejmie te obowiązki po przerwie w pobieraniu zasiłku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA