fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Rodzice walczą o dowód osobisty dla dziecka - RPO: trzeba zmienić przepisy

Fotorzepa, Robert Gardziński
Zniesienie możliwości wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka przez rodzica, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej bądź jego władza została ograniczona postuluje rzecznik praw obywatelskich.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej i zmianę przepisów. Obecnie urzędnicy gminni nie mają podstawy do odmowy wydania dowodu rodzicowi pozbawionego władzy rodzicielskiej lub kiedy taka władza jest ograniczona.

Potrzebę zmiany przepisów RPO argumentuje tym, iż obowiązujący stan prawny stwarza praktyczne problemy w sytuacji trwającego konfliktu między rodzicami.

Do Rzecznika napisała osoba, która - występując z wnioskiem o wydanie dowodu dla dziecka - dowiedziała się, że z takim wnioskiem wystąpił już wcześniej drugi rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską i dowód został mu wydany. W skardze wskazano na poważne obawy przed uprowadzeniem dziecka za granicę przy pomocy wydanego rodzicowi dokumentu.

W jednym z urzędów trwa swoisty spór pomiędzy rodzicami: za każdym razem po uzyskaniu przez jednego rodzica dowodu dla dziecka, drugi rodzic składa oświadczenie o utracie dowodu i występuje o nowy dokument.

Rzecznik proponuje, aby w ustawie o dowodach osobistych znalazły się rozwiązania analogiczne do przyjętych w ustawie o dokumentach paszportowych. Otóż do wydania paszportu dla dziecka konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy albo notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

RPO przypomniał, że obowiązujące wcześniej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego przewidywało, że wniosek o dowód dla dziecka składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA