fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Sprzedaż po latach z opodatkowaniem marży - interpretacja podatkowa

Fotolia.com
Z systemu VAT marża można skorzystać także w przypadku sprzedaży przez podatnika towarów używanych zaliczonych do środków trwałych. Warunkiem koniecznym jest jednak ich nabycie w celu późniejszego zbycia.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lipca 2019 r. (0115-KDIT1-2.4012.283. 2019.1.DM).

Podatnik nabył samochód na podstawie faktury VAT marża z zamiarem jego dalszej odsprzedaży. Zbycie pojazdu miało nastąpić w perspektywie długoterminowej, tj. po okresie 12-15 lat od dnia jego zakupu. Podatnik chciał wiedzieć czy sprzedając samochód po 12 latach od jego nabycia, ma prawo opodatkować transakcję zbycia pojazdu według procedury VAT marża. W ocenie podatnika, będzie miał takie prawo. Potwierdza to art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik dokonujący m.in. dostawy towarów używanych nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, może zastosować jako podstawę opodatkowania marżę stanowiącą różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Organ podatkowy był tego samego zdania. Wskazał, że transakcja zbycia samochodu spełnia warunki umożliwiające zastosowanie procedury VAT marża. Samochód został bowiem nabyty przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu późniejszej odsprzedaży i spełnia definicję towaru używanego.

komentarz eksperta

Katarzyna Narejko, współpracownik w zespole zarządzania wiedzą PwC

Rozliczenie w systemie VAT marża to szczególne uprawnienie podatnika, które jest uzależnione od spełnienia warunków przewidzianych w ustawie o VAT.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 tej ustawy w przypadku podatnika, który dokonuje dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża będąca różnicą między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Przepisy ustawy o VAT nakładają dwa warunki, które muszą zostać spełnione przez podatnika, by mógł on rozliczyć się metodą marży. Pierwszy z nich odnosi się do kategorii podmiotów, od których podatnik nabył towar. Zostały one określone w art. 120 ust. 10 ustawy, a ich cechą wspólną jest brak prawa do odliczenia VAT przy nabyciu towaru. Drugi warunek zakłada nabycie towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Korzystając z systemu opodatkowania marży, podatnik ma obowiązek każdorazowo wykazać, że kupił towar od podmiotu wskazanego przepisami prawa oraz określić ostateczny cel nabycia rzeczy.

Do końca 2013 r. organy podatkowe nie zgadzały się na opodatkowanie dostawy środków trwałych za pomocą marży, nawet wówczas gdy spełniały definicję towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich czy antyków. W ocenie fiskusa, procedura VAT marża znajdowała zastosowanie tylko do towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Jeśli więc samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to organ podatkowy uznawał, że podatnik nabył pojazd w celu realizacji czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym, za czynnik decydujący o możliwości zastosowania szczególnej procedury rozliczenia VAT uznawano przeznaczenie samochodu.

Linia orzecznicza zmieniła się w 2014 r., kiedy to organy podatkowe zaczęły wydawać korzystne dla podatników interpretacje indywidualne. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 15 maja 2014 r. (ILPP2/443-212/14-2/AK) dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zgodził się z podatnikiem, że sprzedaż samochodu z majątku firmy, zakupionego na fakturę VAT marża bez możliwości odliczenia VAT, będzie podlegała opodatkowaniu marżą. W dalszym ciągu zdarzały się jednak interpretacje, w których organy podatkowe, odwołując się do przeznaczenia samochodu, odmawiały podatnikowi prawa do korzystniejszego rozliczenia VAT. Tytułem przykładu, taka sytuacja miała miejsce w 2015 r., gdy dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmówił podatnikowi prawa do zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu, ponieważ w chwili zakupu podatnik nie zakładał jego zbycia (interpretacja z 3 sierpnia 2015 r., IPTPP3/4512-160/15-4/MK).

Obecnie dominuje pogląd, że z systemu opodatkowania marży można skorzystać także w przypadku sprzedaży przez podatnika towarów używanych zaliczonych do środków trwałych. Warunkiem koniecznym jest jednak ich nabycie w celu późniejszego zbycia.

Choć od kilku lat linia orzecznicza w zakresie stosowania procedury VAT marża wydaje się ukształtowana, to jednak podatnik nigdy nie może mieć 100-proc. pewności, jak do danej sprawy odniesie się organ podatkowy. Należy więc brać pod uwagę możliwość negatywnego rozstrzygnięcia organu, który uzna, że sprzedaż towarów używanych zaliczonych do środków trwałych nie może zostać opodatkowana marżą.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA