VAT

ETS: Pierwsza sprzedaż budynku nie musi być obciążona VAT

www.sxc.hu
Przejęcie budynku na własne potrzeby może być traktowane jako pierwsze jego zasiedlenie. W takim przypadku późniejsza sprzedaż może być zwolniona z podatku.

Tak sugeruje rzecznik generalny w przedstawionej we wtorek Trybunałowi Sprawiedliwości UE opinii dotyczącej polskiego podatnika VAT. Chodzi o opodatkowanie sprzedaży używanego domku letniskowego z początku lat 90., przejętego przez spółkę we wrześniu 2005 r. Rok później spółka zmodernizowała budynek i zrobiła z niego domek pokazowy. Wydatki na prace wyniosły 55 proc. wartości początkowej obiektu. Spółka sprzedała domek w styczniu 2009 r.

Uznała, że transakcja ta była zwolniona z VAT, bo dotyczyła budynku używanego.

Innego zdania była skarbówka. Sprawa trafiła na ścieżkę sądową. Sąd drugiej instancji postanowił zbadać zgodność polskich przepisów o VAT z dyrektywą unijną.

Zgodnie z polską ustawą zwolniona z VAT jest sprzedaż budynków, budowli i ich części, z wyjątkiem sytuacji, gdy transakcja dokonywana jest w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia, przed nim, albo gdy pomiędzy tym pierwszym zasiedleniem a transakcją minęło mniej niż dwa lata. Ustawa definiuje pierwsze zasiedlenie jako oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po wybudowaniu budynku lub po jego ulepszeniu, jeśli pochłonęło ono minimum 30 proc. wartości początkowej.

Obciążone VAT są zatem dostawy nowych albo znacząco ulepszonych budynków, lub też mieszkań. Sprzedaż używanych jest zwolniona z VAT.

Ustawa zastrzega jednak, że pierwsze zasiedlenie musi być dokonane w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu. W polskim przypadku więc podatnik, sprzedając nawet bardzo stary budynek, ale wybudowany i używany później przez siebie, musiałby odprowadzić VAT.

Zdaniem rzecznika generalnego pierwsze zasiedlenie równie dobrze może być związane z czynnością nieopodatkowaną. Użytkowanie budynku przez właściciela przez co najmniej dwa lata jest zrównane z pierwszą dostawą i jego późniejsza sprzedaż jest zwolniona z VAT.

W tym zakresie polska ustawa narusza dyrektywę. Zgodny z prawem unijnym jest warunek, że przebudowa budynku kosztująca minimum 30 proc. jego wartości uzasadnia późniejsze opodatkowanie jego sprzedaży.

Opinie formalnie nie są wiążące, ale Trybunał Sprawiedliwości UE często sugeruje się ich treścią i wydaje zgodne z nimi wyroki. ©?—maj

sygnatura akt: C 308/16

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL