fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Korekta a anulowanie faktury - różnice

123RF
Nawet jeśli kontrahent odesłałby podatnikowi nieprawidłowo lub omyłkowo wystawioną fakturę, to – jeśli dokumentuje ona faktyczną czynność – wystawca nie może jej anulować. Powinien w tym przypadku wystawić korektę.

Omyłkowe wystawienie faktury zdarza się w każdej firmie. Przyczyną może być wystawienie faktury przed transakcją, do której nigdy nie dojdzie, bo kontrahent zrezygnuje, czy też podanie na fakturze błędnych danych innego kontrahenta. Takie omyłkowo wystawione faktury powinny zostać przez wystawcę skorygowane. Wątpliwości podatników budzi jednak sposób przeprowadzenia takiej korekty. Czy wystawić fakturę korygującą? A może anulować omyłkowo wystawioną fakturę? Pojawia się również pytanie czy VAT wykazany na takiej fakturze podlega zapłacie.

Przepisy ustawy o VAT wskazują w jakich sytuacjach podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Co do zasady, korygowanie błędnej treści faktury pierwotnej powinno następować poprzez wystawienie faktury korygującej.

Przepisy dotyczące zasad ujęcia faktury korygującej w rozliczeniu VAT podatnika uzależniają w dużej mierze wykazanie faktury korygującej od postępowania odbiorcy. Wielu podatników ma problem z otrzymaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej, które jest konieczne w celu obniżenia VAT wykazanego na fakturze pierwotnej. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy omyłkowo wystawiona faktura nigdy nie została wysłana do nabywcy. Może zatem lepiej anulować nieprawidłową fakturę?

Tylko w wyjątkowych sytuacjach

Przepisy niestety nie dają wprost takiej możliwości. W praktyce jest to jednak dopuszczalne. Anulowanie faktury odbywa się poprzez przekreślenie oryginału i kopii faktury oraz umieszczenie na niej adnotacji, która uniemożliwi ponowne jej wykorzystanie. Nie ma konieczności wprowadzania takiej faktury do ewidencji podatkowej i wykazywania wynikającej z niej kwoty VAT. Potwierdzają to interpretacje wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np. interpretacja indywidualna z 18 marca 2019 r. (0112-KDIL1-3.4012.30.2019. 1.AK). Anulowanie faktury jest zatem zdecydowanie prostszym sposobem na skorygowanie nieprawidłowo/omyłkowo wystawionej faktury. Jest ono jednak dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, anulowanie faktury jest możliwe wyłącznie gdy spełnione są łącznie dwa warunki, tzn. gdy faktura:

- nie została wprowadzona przez podatnika do obrotu prawnego oraz

- dokumentuje czynność, która nie została dokonana.

Niewprowadzenie do obrotu prawnego

Co oznacza „niewprowadzenie faktury do obrotu prawnego"? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych (przykładowo z 21 marca 2019 r., 0111-KDIB3-1.4012. 12.2019.2.RSZ) wskazał, że nieprowadzenie faktury do obrotu prawnego ma miejsce gdy faktura:

1) nie została wysłana do kontrahenta,

2) została wysłana do kontrahenta, ale nie została odebrana przez kontrahenta,

3) została wysłana i odebrana przez kontrahenta, a następnie odesłana (podatnik posiada oba egzemplarze faktur – oryginał i kopię, a kontrahent nie uwzględnił faktury w swoich ewidencjach).

Należy podkreślić, że nawet jeśli kontrahent odesłałby podatnikowi nieprawidłowo/omyłkowo wystawioną fakturę (kontrahent nie zaksięgował faktury w swoich rozliczeniach), to jeśli dokumentuje ona faktyczną czynność – podatnik nie może jej anulować. Powinien w tym przypadku wystawić fakturę korygującą.

Jednocześnie, nawet gdy faktura nie dokumentuje rzeczywiście dokonanej czynności pomiędzy dwoma podmiotami, ale została wprowadzona do obrotu prawnego (nie została odesłana), nie ma możliwości jej anulowania. Wówczas sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą „do zera" (interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r., 0114-KDIP1-2.4012.787. 2018.1.IG).

Gdy zwrot nie jest możliwy

Co jednak w przypadku, gdy faktura elektroniczna zostanie omyłkowo wystawiona i wysłana elektronicznie? Wówczas odbiorca jest w posiadaniu takiej faktury i nie jest możliwe jej zwrócenie. Nie jest również możliwe, aby sprzedawca posiadał dwa egzemplarze tej faktury i umieścił na nich odpowiednie adnotacje. Brak jest również pewności co do księgowania tych faktur po stronie odbiorcy (wiele systemów umożliwia automatyczne księgowanie faktur elektronicznych). W rezultacie nie ma możliwości anulowania wysłanych faktur elektronicznych. Potwierdza to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 22 stycznia 2019 r. (0112-KDIL4.4012.629.2018.1.NK). Dyrektor KIS podkreślił, że w tym przypadku wydrukowanie błędnie wystawionych faktur elektronicznych, oznaczenie ich jako anulowane i wysłanie do kontrahentów informacji o ich anulowaniu nie będzie wystarczające. Konieczne jest wystawienie faktur korygujących. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość faktur wystawianych i wysyłanych w formie elektronicznej, aby uniknąć ich niepotrzebnego korygowania.

Natalia Błażejewska jest starszym konsultantem w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 29a ust. 13 i art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Zdaniem autorki

Lidia Adamek-Baczyńska, doradca podatkowy, partner w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Szczególna staranność pomoże uniknąć kłopotów

Podatnicy powinni pamiętać, że anulowanie faktury powinno być traktowane wyjątkowo. Każdorazowo powinni dochować należytej staranności podczas dokumentowania przeprowadzanych transakcji i starać się unikać anulowania faktur. Jeśli jednak zdarzy się omyłkowo wystawiona faktura (niedokumentująca rzeczywistej czynności), to należy ustalić czy została ona wprowadzona do obrotu prawnego. Jeśli nie, to dużo prostszym rozwiązaniem jest jej anulowanie. Jeśli jednak – ze względu na brak spełnienia wymaganych przesłanek – nie jest to możliwe, to należy jak najszybciej wystawić fakturę korygującą.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA